logo

Seni

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Марка Seni от много години съпътства хора незадържащи урина и придружители на болни  хора и хора с увреждания, като им предоставя абсорбиращи продукти и лечебна козметика с отлично качество. Но това не е края на нашата дейност. ТДДГ От 1998 г. насам организираме международни срещи на професионалисти по дългосрочни грижи под знамето на гр.Торун, Полша „Торунските дни на дългосрочни грижи”. В рамките на ТДДГ се провежда Международна Конференция за управленски кадри по дългосрочни грижи и социално подпомагане за медико-терапевтичните центрове, както и Симпозиум за болничния персонал. Това е единственото мероприятие под форма научно изследване в Полша, посветено на дългосрочните грижи, всяка година обединява близо хиляда участници от цяла Европа. Те са лидери на такива области, в които са положили много усилия за повишаване на информираността в обществото и на съответните органи, за значението и развитието на дългосрочните грижи в света, особено в лицето на застаряващото население. Благодарение на тях, все повече говорим днес за необходимостта от предоставяне на професионални грижи на зависими лица. Участието в торунските срещи дава възможност на специалистите за обмяна на опит, да се обсъжда полският модел на дългосрочните грижи и стандарти на услуги и да се прилагат модели и практики, които довеждат до положителни резултати в институциите на Полша и чужбина. „Торунските дни на дългосрочни грижи” се провеждат всяка година през месец септември. Seni Купа От 2000 г., ние активно подкрепяме Асоциацията за дългосрочни грижи и социални помощи “Къща под слънцето” в организирането на Международната Футболна Лига на Хората с Увреждания Seni Купа. Това е необичайно спортно събитие насочено към хора с умствена и интелектуална изостаналост, пребиваващи в Домове за социални грижи. Участието в лигата и постигнатите успехи на терена, освен положителната рехабилитация, подобряват самочувствието на участниците и дава вяра в собствените им възможности. Това е също бягство от ежедневието, защото освен игри и спортни състезания Участниците се включват в допълнителни мероприятия – художествени вечери, танци и игри. Така че те имат възможност да намерят нови приятели и хора, които са изправени пред едно и също заболяване и най-добре могат да разберат техните проблеми. Допълнително, Купата на лигата Seni премахва бариери, изградени в различни социални групи: езикови, в турнира взимат участие отбори от различни страни; полови, защото играят заедно помежду си мъже с жени; възрастови, защото няма конкретна граница “от до” и на терена се появяват както няколко годишни така и двадасет, тридесет годишни; с увреждания, всеки играч има увреждания и страда от различни заболявания, но въпреки, това доказва, че те не са пречка в преследването на своето хоби – разчита се единствено на желание. Обучения Европейският център за дългосрочни грижи, който работи за широк диапазон от образователни дейности в структурите на Торунските заводи за превързочни материали АД, организира обучения и опреснителни курсове за помощния и медицински персонал, извършващ дейност в областта на дългосрочните грижи. Обучения и курсове се провеждат в цялата страна, а темите са избрани в зависимост от настоящите нужди и очаквания на социалната среда. Високото ниво на образование идва от внимателния подбор на персонал – като преподаватели от Университети, така и от практици и специалисти участващи активно в разработването на дългосрочни грижи в Полша. Европейският център за дългосрочни грижи организира продуктово обучение за представители на медицинската общност, по време на което преподаватели и специалисти, запознават участниците с подробностите на широкия асортимент на Торунските заводи за превързочни материали АД. Училище за болногледачи (придружители) През месец септември 2008 г., създадохме Европейски център за дългосрочни грижи и образование – Професионален колеж за Медицински Болногледачи в гр. Торун. Училището обучава бъдещи медицински екипи, което е в отговор на нарастващия недостиг на медицински сестри в страната ни, както и на нарастващото търсене на медицински персонал. Живеем все по-дълго, но с възрастта намалява нашата ефективност. Заедно с напредналата възраст, често се появяват заболявания на старостта с които възрастните хора стават зависими и се нуждаят от професионална грижа дори и в ежедневните си дейности. Зависимите лица не са само възрастните хора. Също така са млади хора с вродени или придобити физически и умствени увреждания, жертви на катастрофи, които благодарение на напредналата медицина успяват да останат живи, но не винаги е възможно да се възстанови пълния им двигателен капацитет. По ирония на съдбата, напредъка в медицината изисква търсене на лица, полагащи грижи за зависими хора, което все повече се увеличава. В момента Полша не разполага с достатъчно персонал, така че завършилите ”медицински болногледач” могат лесно да си намерят работа в здравни заведения.