logo

Как да спечелите уважението на вашите служители

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: news in <b>/home/framework/public_html/app/views/business-catalog.bg/n/index.php</b> on line <b>45</b><br />

Като лидер, спечелването на уважението на вашите служители е от съществено значение за изграждането на положителна и продуктивна работна среда.  Ето седем автентични начина да спечелите уважението на вашите служители:

Не пренебрегвайте базовата любезност

Малките актове на доброта могат да помогнат много за изграждането на доверие и уважение сред вашите служители. Независимо дали става дума за изслушване или просто за по-често изговаряне на магическата дума „благодаря“, тези малки жестове могат да имат голямо въздействие.

Насърчавайте другите

Насърчаването и подкрепата на членовете на вашия екип показва, че вярвате в тях и цените техния принос за общия ви успех. Когато демонстрирате вяра в техните способности и отчитате постигнатото от тях, вие помагате за изграждане на доверие и насърчаване на чувство за взаимно уважение.

Отстоявайте убежденията си

Служителите уважават лидерите, които са ясни и последователни в своите ценности и вярвания. Това означава да отстоявате позициите, в които вярвате, дори и те да не са особено популярни в конкретния момент. Иначе казано, трябва да сте готови да правите нещо, защото го считате за правилно, а не за лесно.

Бъдете искрени

Честността е ключов компонент на уважението. Служителите уважават лидерите, които са справедливи и последователни при вземането на решения. Те също така ценят ръководителите, които отнася към всички с еднакво уважение.

Протегнете ръка за помощ

Желанието да подадете ръка за помощ на членовете на вашия екип показва, че ви е грижа за тях и сте готови да отидете по-далеч от очакваното, за да подкрепите техния успех.

Не причинявайте вреда

Служителите уважават лидерите, които дават приоритет на благосъстоянието и безопасността на своя екип. Това означава избягване на действия, които могат да причинят вреда или дискомфорт на другите.

Мислете, преди да говорите

Думите имат значение и служителите уважават лидерите, които мислят, преди да говорят, подбирайки внимателно думите си. Това означава да избягвате острите критики и негативното отношение и да се фокусирате върху конструктивна обратна връзка.

Следвайки тези седем автентични начина за спечелване на уважение, можете да изградите доверие и да укрепите отношенията си с вашите служители. По този начин се създава положителна и продуктивна работна среда.

Източник: manager.bg