logo

PRO ADVISE

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Създадохме Проадвайс Ко ЕООД, за да споделим нашия богат опит и практики в управлението и развитието на предприятия от различни сфери на стопанската дейност. Екипът ни вярва и изповядва, че спазването на реда и правилата винаги води до ефективни и високи резултати в дейността на организациите. Поощряваме поставянето на амбициозни цели и поддържаме проактивен екип от доказани професионалисти, които да отговорят на нуждите на нови и установени фирми във връзка с администриране на процеси, ресурси и проекти, практически насочени обучения на служителите и изграждане на устойчиви бизнес модели. Ползваме професионално английски и руски език. В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА Предоставяме помощ и услуги за регистриране на фирма, извършваме изискуемите регистрации в различни институции и други административни дейности, които са основани на опита ни и задълбоченото познаване на актуално приложимото законодателство, за да спестите време, средства и санкции.   Ние не само познаваме изискванията и законите, но следим и всички промени, засягащи дейността на фирмите, за избягване на негативни последици от неспазването им. Доброто управление и администриране на ресурсите е от съществено значение за нас, защото води до постигане на високи резултати и развитие на бизнеса. Правилното и в срок администриране на процесите е предпоставка за оптимизиране на дейностите и разходите, минимизира риска от загуби и санкции и подобрява икономическия резултат. ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

 • Защото вярваме във Вашия успех!
 • Подкрепа от идеята и раждането на фирмата и през успешното развитие на бизнеса Ви.
 • Независим, лоялен и обективен партньор и съветник.
 • Поради дълбочината на нашите познания и експертиза.
 • Индивидуален подход според Вашите потребности.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ Администрация а упражняване на стопанска дейност законодателството изисква: регистриране на фирма, водене на счетоводство и управление на човешките ресурси. Избирането на подходяща форма на бизнес начинанието, познаване на регистрационните и отчетни режими и коректното изготвяне и съхранение на необходимата документация изисква професионално администриране и компетенции. Не винаги е целесъобразно и финансово изгодно тези дейности да се изпълняват от специално наети служители и в много случаи е по-благоприятно да се възложат на външен изпълнител. Нашите клиенти са микро, малки и средни предприятия от различни сфери на икономиката, с иновативно мислене и разбирания. С нашата работа ние им осигуряваме спазването на приложимото законодателство, подредена и коректна документация и избягване на санкции. Ние сме съсредоточили нашия опит и знания в регистрации на фирми, в администриране на персонала и водене на фирменото счетоводство. Работим със съвременни и функционални софтуери и комуникираме предимно по електронен път. Нашите професионални услуги:
 • Регистрация на фирма в Търговския регистър
 • Нормативно изисквани регистрации и декларации
 • Счетоводство
 • Администриране на Човешките ресурси – ТРЗ и ЛС
 • Счетоводни и трудови консултации
 • Въвеждане на системи за атестация на служителите
 • Одит на звено Човешки ресурси
 • Бизнес консултации по структуриране и организация на бизнеса
 • Планиране, организиране и провеждане на обучения
Обучения и семинари Провеждаме обучения по актуално прилагане на законодателството и добрите практики за различни сфери от фирмената дейност, за да увеличим добавената стойност, която служителите носят за предприятието. Управление на проекти Подготовка и управление изпълнението на проекти, включително финансирани от Европейските фондове.