logo

Noriva House - Сглобяеми Дървени Къщи гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

NORIVA HOUSE
Фирма NORIVA HOUSE предоставя Уникалната строителна система от оцилиндровани иглолистни трупи / LOG HOUSE; LOG HOMES/ за изграждане на Фамилия сглобяеми дървени къщи от масивно дъро с различен архитектурен дизайн и площ.
От нас вие ще получите съвършените проекти за екологично здрави дървени къщи и помощ за реализирането на вашата идея; За красив и уютен дом от масивно дърво - ВАШИЯ ДОМ - само за девет месеца. Нашите специалисти ще ви помогнат да подберете най-удачния проект от каталога ни или ще разработят индивидуални архитектурни решения съобразно вашите желания.

В работата си се ръководим от следните основни принципи:

 • Клиента преди всичко и постоянна иновация;
 • използване на екологично чисти и здрави масивни кръгли трупи;
 • гаранция за качеството на работата и комплектуващите;
 • опитът на нашите добри специалисти в страната и в чужбина;
 • висококачествени технологични продукти за защита и консервация на дървото;
 • оптимална цена до изпълнение на всички ангажименти по договор
Нашата фирма ще изготви, окомплектова и достави всички необходими материали и компоненти на строителната ви плошадка. В процеса на строителството вие можете редовно да проверявяте и поетапно да приемате извършените строителни работи
 

Технология

За изграждането на сглобяемите къщи по финландската строителна система от дървени оцилиндровани греди/трупи/, се използва висококачествена иглолистна дървесина
 • ела
 • бор
 • смърч
 • кедър
 • лиственица
Първият етап от подготовката е оцилиндроването на трупите. Дървените трупи се фрезоват върху специални автомати с вихрови глави, вследствие на която обработка се получава цилиндрично калиброване на гредата по цялата и дължина/ до 6 метра/на нужния диаметър,както и се фрезова едновременно и избрания профил на сечението. Диаметъра на оцилиндроване може да варира от 160 до320 мм съгласно избраното технологично оборудване. Така оцилиндрованите греди се оразмеряват, като се фрезоват леглата на напречните връзки и се обработват с високо качествени импрегнати, осигуряващи защита на дървесината срещу поражения от насекоми, термити и гниене, причинено от гъбички, както и срещу така нареченото "синьо оцветяване".
 • След изпълнението на бетоновия фундамент, започва полагането на основите на къщата от дървени трупи. Основите се нивелират и се анкерират за фундамента.
 • Стените се изграждат от взаимно кръстосани в краищата греди с диаметър от 220 мм, който диаметър е най-подходящ за нашата климатична зона. По този начин се оформят разпределението на помещенията.
Дървените сгради имат олекотена конструкциа. Масата им е 15 пъти по-ниска от тази на конвенционалното строителство. За това са идеални за строителство в зони със свлачища и терени с по-слаба носеща способност. Уникалната структура на стените от дървени трупи, както и изолацията между гредите е с пъти по-висок коефициент на звуконепроницаемост и топлоизолация.

Нискоенергиен дом

В този тип къщи, в резултат на материалите и конструкцията, се постига много по-добра топлопроводимост в сравнение с конвенционалното строителство. Стойностите на обобщения коефициент на топлопреминаване / стени, подове, тавани / са близки до тези на нискоенергийните домове. К = 0.65 - 0.75 W на кв.м по К. Това, от своя страна, предполага разход на енергия за отопление и охлаждане по-нисък с 35-40% в сравнение с конвенционалното строителство. Към този факт добавяме и добрата топлоизолация и ниската инертност на външната конструкция, които позволяват бързото затопляне и охлаждане на помещенията с минимален разход на енергия.

Устойчивост на пожар и заметръс

Дори на пръв поглед да ви се стори невероятно, домовете от масивно дърво на практика са толкова устойчиви при пожар и земетресение, колкото и железобетонните конструкции. Това се постига в резултат на използваните при обработката aнти септични химични продукти с доказани качествени показатели. Олекотената конструкция ги прави по-устойчиви при земетръс и по-подходящи за зони с по-слаба носеща способност.