logo

Уменията, които винаги ще бъдат полезни

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: news in <b>/home/framework/public_html/app/views/business-catalog.bg/n/index.php</b> on line <b>45</b><br />

Пандемията от коронавирус доведе до драстични промени на работното място. Във всяка една професия на хората се наложи да се приспособят към огромни промени, вариращи от работа от разстояние до пълна трансформация на работния процес. Истината обаче е, че тези промени не започнаха с пандемията - тя просто ги ускори. Според проучване на Gartner data уменията, които обикновено присъстват в обявите за работа през 2017 г., няма да бъдат особено полезни през 2021 г. Няколко експерти обаче имат идея за това кои ще бъдат най-важните умения в бъдеще. Ето какво споделят те:

Самоинициативност

На фона на всички промени в работната среда, служителите ще трябва да се научат да поемат по-голяма отговорност за собствената си работа и да си задават лични цели, подобно на предприемачи в рамките на своята организация, казва Дейвид Фидлър, основател на и главен изпълнителен директор на Rethinkery Foresight. Според него работещите, особено на по-ниските корпоративни нива, ще трябва „сами да управляват кариерата си“ и да демонстрират инициативност. На фона на бързо променящата се бизнес среда, вече самите служители ще трябва да участват активно в идентифицирането на необходимите умения и ресурси за тяхната работа и да споделят тези си открития с техните мениджъри, които ще трябва да им осигурят нужното.

Дигитални умения

В скорошно проучване на McKinsey 85% от анкетираните компании са заявили, че искат да ускорят дигитализацията. Служителите ще трябва да могат да боравят с дигиталните технологии, казва Джулия Лам от PwC. Те също така ще трябва да се научат да приемат ролята на технологиите като на инструменти за измерване на продуктивността. Според прочуване на PwC, Analytics е номер 1 сред дигиталните инвестиции на HR мениджърите. Тази употреба на технологиите става все по важна на фона на трансформацията на работното място и работата от разстояние.

Съпричастност

Способността да разбирате предизвикателствата, пред които другите служители и мениджър са изправени, или иначе казано да бъдете съпричастни, е ключово качество, от което работодателите се нуждаят и търсят, казва Бранън Лейси от PeopleScout.

Управление на комуникацията

Комуникационните умения винаги са били от ключово значение за успеха на все служител. Според Лейси обаче тези способности вече трябва да покриват различни платформи. Нарастващата популярност на видеоконферентните приложения и другите колаборативни платформи изисква нови умения. Освен това трябва да знаете коя платформа е най-подходяща за конкретния конкретната ситуация, в която се намирате, и как да използвате аудио, видео и дигиталната комуникация по начин, който не носи със себе си проблеми, като например изтощение и липса на мотивация, характерни за дългите Zoom връзки.

Приспособимост

Докато много работни места възприемат хибридни модели на работа или променят изцяло начина, по който оперират, приспособимостта става все по-ценно умение, казва Лам. Способността да продължавате да работите, когато работния процес е изпълнен с неясноти и несигурност, е особено полезна във времена като настоящето.

Мотивационни умения

Проучване на Deloittе установява, че освен способността да се адаптираме към промяната и да можем да комуникираме ефективно мислите си,  умението да мотивираме и да убеждаваме другите играе ключова роля в съвременната бизнес среда, казва Арт Мозар, HR transformation leader в Deloittе.„Аз може да съм смел мениджър, който обича да поема рискове, но ако съм част от компания, която не е готова да скочи в тъмно, особено при настоящите условия, то самият аз ще бъде по-внимателен“, казва той. Способността да се самомотивирате и да вдъхновявате  другите може да бъде антидота към застоя в условията на несигурност. Дори и разбирането ни за работния процес да се промени коренно през идните години, способностите да се приспособяваме към промените, да намираме решения, да комуникираме ефективно и да убеждаваме другите няма да изгубят своята полезност.

Източник: manager.bg