logo

ЕС готви реформа в селското стопанство

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: news in <b>/home/framework/public_html/app/views/business-catalog.bg/n/index.php</b> on line <b>45</b><br />

Комисията по земеделие одобри втората група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС. Второто гласуване на реформата на общата селскостопанска политика (ОСП) беше съсредоточено върху новите правила на ЕС за директните плащания и развитието на селските райони след 2020 г. Измененията на комисията по земеделие към т. нар. Регламент за стратегическите планове бяха одобрени във вторник с 27 гласа „за“, 17 „против“ и един „въздържал се“.

В понеделник депутатите одобриха първата група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС, които защитават земеделските производители и висококачествените продукти.

Държавите членки следва да ограничават годишните преки плащания за земеделски производители на ниво от 100 000 евро, но те могат да позволят на земеделските производители да приспаднат 50% от заплатите, свързани със селското стопанство, от общата сума преди намалението, заявиха депутатите. Те също така искат да насочат поне 5% от националните преки плащания към малките и средните земеделски производители чрез специално доплащане на хектар.

Най-малко 2% от националните бюджети за директни плащания следва да отидат за млади земеделски стопани (доплащане на хектар за първите седем години). Допълнителна подкрепа за млади земеделски стопани следва да се предостави от средствата за развитието на селските райони.

Също така евродепутатите искат държавите-членки да използват средствата за развитие на селските райони за конкретни действия за насърчаване на по-голямото включване на жените в икономиката в селските райони.

Комисията също така настоява всички плащания на хектар за земеделски стопани в рамките на държавите от ЕС или техните територии да достигнат най-малко 75% от средните преки субсидии до 2024 г. и 100% до 2027 г.

Така нареченият нов модел за осъществяване на политиката, основан на национални стратегически планове, които ще бъдат изготвени от държавите членки, и одобрен от Комисията на ЕС, следва да бъде отложен с една година до 2022 г., за да се даде повече време за адаптация на страните членки.

Евродепутатите искат да отделят поне 30% от бюджета за развитие на селските райони за мерки, свързани с околната среда и климата, и не по-малко от 20% от преките плащания към еко-схеми. Тези доброволни еко-схеми следва да подкрепят не само околната среда, но и хуманното отношение към животните.

Източник: economy.bg