logo

Девет фрази, с които можете да мотивирате служителите

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: news in <b>/home/framework/public_html/app/views/business-catalog.bg/n/index.php</b> on line <b>45</b><br />

Способността ви ефективно да общувате със служителите е ключ към успеха като лидер.

За да мотивирате и вдъхновявате хората около себе си с думи, се изисква да усвоите специфичен подход, когато говорите с тях. Няколко примера как успешните лидери успяват да ангажират сърцата и умовете на служителите си:

  1. Имам добра и лоша новина

Какво мотивиращо има в това, ще попитате? Да сте работили в офис, в който мениджърският екип крие част от информацията от вас? Шефове, които замитат нещата под черджето?

Истински добрите лидери правят обратното. Те казват истината и обясняват контекста – кой, кога, какво, къде и защо. Фактът, че лидер може честно и открито да съобщава добри и лоши новини, мотивира хората да му имат доверие и да дават всичко от себе си.

  1. Ето какво се случва и какво означава това за теб

Хората искат да знаят къде се намират. Искат да се чувстват безопасно и да знаят, че техните шефове са запознати с интересите им. Когато нещо наруши обичайния ред, ефективните лидери поддържат мотивацията висока, като обрисуват позитивна и реалистична картина на бизнеса.

Така служителите не губят своята увереност. Лидерите споделят какво се случва и какви са очакванията занапред.

  1. Не съм сигурен каква посока да поема. Какво би направил, ако беше на моето място?

Добрите лидери показват емоциите си в работния процес. Те търсят помощ, когато имат нужда от такава. Създават атмосфера на автентичност и доверие. Бидейки истински и емоционално честни, те дават позволение на служителите си да бъдат част от процеса.

  1. Попитайте ме каквото поискате

Един лидер не бива да налага непрозрачност. Той трябва да е готов да даде търсените отговори.

  1. Искам да подобриш работата си. Ето какво работи добре

Когато става дума за продуктивността на служител, добрите лидери не се насочват веднага към основния проблем, поставяйки го в отбранителна позиция. Те общуват по позитивен начин. Споделят какво биха искали от служителя, какво върши работа в случая и кои са силните страни, които говорят, че нещата може да се подобрят.

  1. Нямаше да го постигна без теб

Това е възможно най-добрата форма, с която можете да кажете благодаря. Оценявайки усилията на другия, работите за укрепване на екипния дух. Този простичък акт на окуражаване е ментален стимул, който внася доверие в цялата компания.

  1. Това беше изцяло моя грешка

Успешните и добри лидери не се крият, когато направят грешка. Не я приписват на друг. Не се правят на „ощипани“.

  1. Какво искаш от мен?

Ефективните лидери умеят да служат на другите. Те се отзовават, когато някой има нужда от нещо – с цел да преодолее препятствие или да стигне по-успешно до реализацията на поставена задача. Всичко започва от грижата за другия.

  1. Имам ти доверие

Добрите лидери може да изрекат тези думи с дълбока увереност, тъй като вярват на служителите си.

Преди време Стив Джобс каза нещо мъдро: „Няма смисъл да се наемат умни хора, за да им казваме какво да правят. Ние наемаме умни хора, за да ни казват какво ние да направим“.

Източник: profit.bg