logo

ИМА ГРУП ЕООД

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, ПОМПИ, КОМПРЕСОРИ, ВЪЗДУХОДУВКИ, ИЗСУШИТЕЛИ, ФИЛТРИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ, РЕСИВЕРИ, ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ И ПИТЕЙНИ ВОДИ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА /ЧИЛЪРИ/, ВАКУУМ ТЕХНИКА