logo

Юрий Димитров Митев - Адвокат гр. Добрич

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Адвокат Юрий Митев завършва специалност "Право" в Софийски университет през 1992г. и е член на Адвокатска колегия - гр. Добрич от 1993г насам. През 2011г. става член и на Мадридската адвокатска колегия, Кралство Испания.
 
С над 25-годишна практика, адвокат Митев осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица пред всички по ранг съдилища в страната, сред които: Народно събрание на Република България, чуждестранни генерални консулства, банки, търговски дружества и лица от Русия, Украйна, Беларус, САЩ, Молдова, Гърция, Испания, Франция, Германия, Австрия, Канада и др. Адвокат Митев и екипът му имат богат професионален опит в представителството на свои клиенти пред Европейския съд за защита правата на човека в Страсбург, Съда на Европейския Съюз в Люксембург, в това число и пред чуждестранни съдилища и държавни институции (Испания, Франция и Австрия).
 
Кантората на адвокат Митев предоставя правни услуги и консултации на български, английски, руски, испански и немски език на територията на цялата страна в следните области:
 
- Търговско право
- Корпоративно право
- Вещно право
- Семейно и наследствено право
- Договорно право
- Трудово право
- Административно право
- Банково и финансово право
- Наказателно право
- Процесуално представителство
- Представителство пред арбитраж
- Европейско право
- Международна защита правата на човека
- Спортно право
- Интелектуална собственост
- Защита на личните данни
 
Благодарение на индивидуалния подход към всеки клиент, натрупаният опит и професионализма при осъществяваните от екипа на кантората правни услуги, Адвокатска кантора „Юрий Митев” е надежден, дискретен и лоялен съюзник за своите български и чуждестранни клиенти при реализацията на техните цели и очаквания.
 
Води дела и представлява клиенти в съдилищата на територията на страната и чужбина, без ограничение по местонахождение и ранг на съда.