logo

Юрий Димитров Митев - Адвокат гр. Добрич

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Адвокат Юрий Митев завършва специалност "Право" в Софийски университет през 1992г. и е член на Адвокатска колегия - гр. Добрич от 1993г насам. През 2011г. става член и на Мадридската адвокатска колегия, Кралство Испания.

 

С над 25-годишна практика, адвокат Митев осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица пред всички по ранг съдилища в страната, сред които: Народно събрание на Република България, чуждестранни генерални консулства, банки, търговски дружества и лица от Русия, Украйна, Беларус, САЩ, Молдова, Гърция, Испания, Франция, Германия, Австрия, Канада и др. Адвокат Митев и екипът му имат богат професионален опит в представителството на свои клиенти пред Европейския съд за защита правата на човека в Страсбург, Съда на Европейския Съюз в Люксембург, в това число и пред чуждестранни съдилища и държавни институции (Испания, Франция и Австрия).

 

Кантората на адвокат Митев предоставя правни услуги и консултации на български, английски, руски, испански и немски език в гр. Добрич, гр. Варна и гр. София в следните области:

 

- Търговско право

 

- Корпоративно право

 

- Вещно право

 

- Семейно и наследствено право

 

- Договорно право

 

- Трудово право

 

- Административно право

 

- Банково и финансово право

 

- Наказателно право

 

- Процесуално представителство

 

- Представителство пред арбитраж

 

- Европейско право

 

- Международна защита правата на човека

 

- Спортно право

 

- Интелектуална собственост
- Защита на личните данни

 

 

 

Благодарение на индивидуалния подход към всеки клиент, натрупаният опит и професионализма при осъществяваните от екипа на кантората правни услуги, Адвокатска кантора „Юрий Митев” е надежден, дискретен и лоялен съюзник за своите български и чуждестранни клиенти при реализацията на техните цели и очаквания.

 

Води дела и представлява клиенти в съдилищата на територията на страната и чужбина, без ограничение по местонахождение и ранг на съда.