logo

ЧДГ Детски свят

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ СВЯТ ПРЕДСТАВЯНЕ Частна детска градина "Детски Свят" се намира в гард София, кв. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Казбек“ 55. Детското заведение разполага с отлична база, просторни помещения за различните групи, зали за игри и обучение, обезопасен двор с оборудвана детска площадка. Групите, обучаващи се деца, са малки и възрастово обособени. По този начин всяко дете получава необходимото му внимание.  В ЧДГ "Детски свят" запазваме индивидуалността на детето, откриваме и развиваме талантите му и към всяко подхождаме според нуждите му.  Посвещаваме любовта, грижата и вниманието си на децата, за да станат възпитани, образовани,  духовно развити, отнасящи се с любов и отговорност към заобикалящия ги свят. За малчуганите се грижат квалифицирани специалисти -  педагози, мед.сестра, логопед, психолог. ЧДГ "Детски Свят" държи на постоянния диалог с родителите. За екипа на детското заведение е важно тясното сътрудничество с родителите, тъй като те са неразделна част от цялостното развитие на децата. Детската градина е с лицензирана от МОН № РД 14 – 70/ 2014г. ПРИЕМ В детската градина записването на децата става целогодишно /при наличие на свободни места/. Приемат се деца от 2-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Необходимо условие за записване е събеседване с Директора, сключване на договор между родителя и Детската градина и прилагане на документи посочени в Наредба №3 от 05.02.2007г. 1. Копие от Акт за раждане на  детето; 2. Попълнена Анкетна карта – по  образец (алергии, особенности на детето и т.н.); 3. Медицински документи .   УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ Децата са разпределени в малки групи. Ежедневието на децата включва занимания - интелектуални, творчески, двигателни,  по основните образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквания: Български език и литература Математика Природен свят Социален свят Физическа култура Изобразително изкуство Музика Конструктивно-технически и битови дейности Игрова култура Английски език   Допълнителни занимания по избор срещу заплащане - музика, народни танци, приложни изкуства, плуване, карате.