logo

ЦПО 'Информа'

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

«Информа» е частен център за професионално обучение в самия център на град Пловдив. Учебният център в Пловдив е с лиценз № 200812640 / 19.11.2008 г., издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерския съвет за извършване и удостоверяване на професионално обучение.

Центърът за професионално обучение «Информа» - гр. Пловдив предлага на своите курсисти от всички възрасти учебни програми за квалификация, преквалификация и за добиване на нови знания. Учебната програма за всяко професионално обучение е съобразена с всички държавни образователни изисквания за всяка професия и лицензирани от НАПОО.

В образователния център работи екип от висококвалифицирани преподаватели с продължителен професионален и педагогически стаж. Информа издава легитимни свидетелства или удостоверения за проведеното професионално обучение. Също така предлага възможност за комбинирано обучение по предлаганите краткосрочни курсове.

Формите на обучение са дневна, вечерна, съботно-неделна и индивидуална. Провежданите програми и курсове на обучение от Центърът за професионално обучение «Информа» - гр. Пловдив са предназначени за: Всички, които искат да получат квалификация или преквалификация в професионалното си развитие.

Всички, които искат да започнат нов бизнес или нова работа. Всички, които желаят да усъвършенстват своите познания, да ги осъвременят и разширят спрямо новите изисквания на икономиката, комуникациите и информационното общество.

Курсове и обучения:
-Чуждоезиково обучение
-Обучение по оперативно счетоводство
-Козметика -Компютърни курсове
-Охранителна дейност
-Курсове за развиване ключови компетентности
-Курсове в областта на строителството
-Курсове за кандидат-гимназисти
-Курсове за кандидат-студенти
-Курсове в областта на туризма и туристическите услуги
-Компютърен аниматор
-Маркетингова дейност
-Организатор интернет приложения
-Техник на компютърни системи
-Здравен асистент
-Болногледач
-Социален асистент
-Еколог
-Обучение
-Първоначална подготовка на охранители

E-mail:
pi_panchev@abv.bg
cpo_infplovdiv@abv.bg