logo

Център за Личностно Развитие

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Център за личностно развитие "Съзнание" предлага терапии, обучения и консултиране.

Психологическо консултиране
За да си свободен и щастлив, трябва да нямаш тайни от себе си. Ще Ви помогнем да откриете заложените дълбоко във Вас мотиви за поведението Ви и ако те Ви пречат – да се освободите от тях.

Индивидуалното консултиране дава възможност да се разгледат всякакви въпроси и теми, които пораждат объркване или дисхармония в живота ни. Тази форма на консултиране използва холистичен подход към терапията, като помага да се достигне до осъзнатост за отговорите, които съществуват вътре в нас, без да се  дават  готови формули. Чрез интегрирането на разбирането на дадена ситуация и всички вътрешни динамики, свързани с нея, се случва желаната промяна.

Индивидуални терапии
Човек цял живот е на път към същността си – заедно ще разрешим вътрешните Ви конфликти.

Групови терапии
Винаги ще бъдем част от обществото. Ще Ви научим как да преодолеете различията и да се съсредоточите върху взаимните интереси.

Семейно консултиране
Сами сме избрали човека до нас. Настойчиво сме се стремили към неговите внимание и любов. Какво се е променило? Кой се е променил?

Ще ви помогнем да укрепите брака си – ако сами го искате. И двамата.

Отношения в двойката - ревност - изневяра - конфликти в семейната среда - трудности в общуването - липса на доверие - сексуални проблеми - агресия – психическо и физическо насилие - отглеждане на деца - самотни родители - възстановяване след развод или раздяла - други

Работа с двойки с репродуктивни проблеми

Отношения родители – деца

Предбрачно консултиране

ЦЕНТЪР ЗА РАННО РАЗВИТИЕ
ЦРР „Умничета“ е обучителен център, който предлага, освен стандартните курсове, нетрадиционни обучителни методи ( Методът на д-р Лозанов, на Мария Монтесори, Глен Доман) за най-ранния период на развитие, подпомагащи изграждането на самоуважение, увереност, преминаването от зависимост към независимост и раждането на интереса към ученето. Центърът предлага курсове за деца над 3 годишна възраст.

Програмата е стимулираща и гъвкава и е с цел да задоволи нуждите на всяко дете. Развиване на когнитивни процеси (възприятие, памет, мислене, внимание); въвеждане и затвърждаване на понятия; стимулиране на говора, обогатяване на активния и пасивния речник на детето; създаване на умения за решаване на проблеми; запознаване с цифрите (съотнасяне на цифра с количество) и буквите (съотнасяне на графема с фонема), ограмотяване.Усъвършенстване на говоренето и слушането във формален и съдържателен план.

Образователни упражнения по метода на М.Монтесори. Следвайки вътрешната си интуиция, детето намира собствен начин на учене и удовлетворение в работата си.Изразяват своите желания, стремежи и чувства.

Развиване на обща, фина моторика и зрително-моторна координация. Развиване на социални умения, формиране на добри навици за общуване с възрастни и деца, развиване на умения за работа в екип; разиграване на ситуации от живота.

Да определят себе си- име, възраст, пол. Изграждане на личностна автономия и възможност за адекватна идентификация. Възникване на символни /знакови/ действия и способност за заместване. Развиване и формиране на цветови гнозис, въображение, усет за естетика, творческо мислене, пространствена ориентация.

Развитие на мелодичен слух, метроритмичен усет и музикална памет. Възможност за съчетаване на музикална и двигателна активност. Децата са най-голямата ни грижа, защото са и най-голямото ни щастие. Ако има отклонение в поведението им и сте загубили контакт - позволете ни да поговорим с тях.

Центърът предлага и:
Услуги за деца в норма и деца със специфични потребности.
Индивидуални и групови занимания, съботни курсове с интензивно изучаване на английски език.

Занимания за ученици – занимания, подпомагащи учебния процес/ основи на програмирането/ интересна наука/ драматизации и др. Консултация на родите