logo

Учебен център НИЯ-ЕС

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Учебен център "НИЯ-ЕС" Ви предлага:
- Групова и индивидуална, текуща подготовка за ученици от 1-12 клас
- Школа за подготовка за кандидат-гимназисти
- Подготвителни курсове за държавни зрелостни изпити
- Курсове за кандидатстудентските изпити, съобразени с критериите на изпита на съответното висше учебно заведение
- Езиково обучение за деца, ученици и възрастни.

Обучителната методика предполага:
- Подготовка в малки групи или индивидуално обучение
- Внимателно и системно контролиране и насочване на самоподготовката,съобразно особеностите на всеки ученик
- Текуща обратна връзка за постигнатия напредък чрез задачи за домашна работа, оценяване посредством писмени и устни изпитвания
- Трениране на учениците в реална изпитна ситуация с цел изграждане на практически умения и навици, съобразени с изискванията на изпитния формат и неговото времетраене.