logo

Тамара 2009 ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Тамара 2009 ООД е съвременен производител на негасена вар, опакована гасена вар и хоросан. В резултат на високото качество на продуктите, надеждната опаковка и добре организирания транспорт Тамара 2009 ООД е предпочитан клиент за много фирми от страната. Основна ни цел е пълното удовлетворяване на непрекъснато растящите изисквания и очаквания на потребителите. За целта в дружеството работи сертифицирана система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001-2008, както и одобрена Система за производствен контрол за негасена и гасена вар, а самото производство се ръководи и обслужва от висококвалифициран персонал. Разполагаме с най-съвременното оборудване на европейско и световно ниво, което отговаря на последните технологични изисквания в химическата промишленост и е гаранция за високото качество и конкурентните цени на нашите продукти. Използването на гориво природен газ позволява да се  надминат европейските и световни екологични норми.