logo

Стреза ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

"Стреза” ЕООД е регистрирана на 15.03.2004 г. от Софийски градски съд и е специализирана в областта на строителството и строителните ремонти.

Фирмата разполага със складова база и работилница за изработка на метални изделия и конструкции в гр.Божурище, собствен автопарк и техническо оборудване, необходимо за реализиране на дейността. Едно от многото положителни качества на фирмата е нейната организираност и дисциплинираност.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 за управление на качеството, OHSAS 18001:2007 за здравословни и безопасни условия на труд и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда. Имаме и сключен договор за медицинско обслужване със служба по трудова медицина.

Фирмата е член на Камарата на строителите и е вписана в Централен професионален регистър на строителя.