logo

СТИМЕКС ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

„СТИМЕКС” ООД е специализирана в проектиране, изработка и монтаж на технологично оборудване за бензиностанции, газстанции, метанстанции, петролни терминали, резервоари, съдове под налягане и специални метални конструкции. Компанията предлага комплексни решения за модулни станции за светли горива, пропан-бутан и метан. Доверието към „Стимекс” ООД и цялостният напредък на компанията се дължат на високото професионално ниво, което гарантира не само постигането на отлична функционалност на проектираните и изградени обекти и съоръжения, но и намирането на оптималните решения в интерес на нашите клиенти. Ние се стремим към непрекъснато усъвършенстване и повишаване на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, които отговарят на клиентските и нормативни изисквания. „СТИМЕКС” ООД може да Ви предложи: Tехнологично оборудване за бензиностанции. Tехнологично оборудване за газстанции. Tехнологично оборудване за метанстанции. Tехнологично оборудване на терминали за светли горива, авиационно гориво, пропан- бутан и други. Резервоари за светли горива по EN 12285. Резервоари за пропан бутан до 400 м3. Резервоари за петролни терминали до 50 000 м3 Системи за измерване на ниво, разход, налягане, плътност и други в резервоари и инсталации. Автоцистерни за петролни продукти, киселини, хранителни и химически продукти по ADR. Съдове под налягане по директива PED (97/23/EC). Съдове и апарати за хранителна промишленост. Съдове и апарати за химическата промишленост. Съдове и апарати за енергийната промишленост. Електрически разпределителни табла НН. Електрически табла за управление и автоматизация. Специални метални конструкции. Фирмата извършва необходимите изпитания, издава паспорти на изделията, документи за приемане на обекта от оторизирани органи и въвеждане в експлоатация. Фирмата поддържа и сервизна база. Извършва сервизно обслужване – гаранционно и след гаранционно. „СТИМЕКС” ООД е сертифицирана по следните муждународни стандарти: ♦ ISO 9001 - Системи за управление на качеството. ♦ISO 14001 - Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за използване. ♦ BS OHSAS 18001 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа „СТИМЕКС” ООД е признат от своите клиенти за динамичен, надежден и коректен партьор.