logo

Симента Илчев и сие

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

 

История

От 1996г. в гр. Нови пазар "Симента" ООД започва производството на лозов посадъчен материал и създава маточна база от 100дка подложкови резници (SO4, Шасла 41Б, R110, Феркал) и 90дка маточно лозе за калеми "Каберне Совиньон 169", "Мерло 346", "Пино ноар", "Пино шардоне 96", "Алеготе", "Траминер гевюрц", "Мускат отонел" и др. Фирмата се нарежда на едно от първите места в България по производство на лозов посадъчен материал. Лозите се отглеждат на високо повдигната леха с полиетиленово фолио и капкова инсталация.  

Екип

"Симента" ООД е компания създадена и ръководена от инж. агр. Илко Илчев (със специализация в лозаро-винарство), агр. Искрен Кънчев и ръководител-производство Бойка Атанасова.

Фирмата е създадена през 1991г., като до 1996 г. основното производство е съсредоточено върху зърнени култури, а след 1996 г. стратегията на фирмата се промени и преминахме изцяло към производство на лозов посадъчен материал.

За този период успяхме да създадем екип с дългогодишен опит във всеки етап от производството на лозите и посадъчния материал. Професионализмът и традицията, която създадохме през този период гарантира високото качество на изработения от нас посадъчен материал.

Капацитет

Симента произвежда над 50 винени и десертни сортове лози. Предлага консултации преди и след засаждане на лозята, следи развитието на младите насаждения и гарантира до 100% прихващане на лозите. Симента предлага българска селекция на едроплодни семенни и безсеменни десертни сортове лози произведени от нас в гр. Нови пазар.

Почвите и климата в гр. Нови пазар са подходящи за производството на вкоренени лози и производството на грозде за фини, бели, сухи вина. Можем да присаждаме всеки сорт лози с подложките SO4, Шасла 41Б и Феркал с предварителна заявка.

Традиционно фирмата произвежда около 1 000 000 облагородени лози, от които 60% винени и 40% десертни. Потенциалните възможности на фирмата са да увеличи производството до 2 000 000 лози. Съхранението на лозите става в хладилна камера при температура от 1 до 3°C и 80% влажност.  

Сертификация

Лозовият посадъчен материал е придружен от документ за качество на сертифициран или стандартен лозов посадъчен материал от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и фито-санитарен паспорт издаден от Национална служба за растителна защита.

Партньори

Фирмата поддържа контакти и обменя опит с научните постижения на Аграрен университет Пловдив, Института по лозаро-винарство гр. Плевен, Лесотехнически университет гр.София и проф. Марин Пенков. Произвеждаме от българската селекция на проф. Бабриков - едроплодни семенни и безсеменни десертни сортове лози - Афродита, Блян, Елица, Армира, Троя и др.

След неколкократни посещения във Франция през 1999г. фирматата усвоява и започва внедряването на съвременна технология по отглеждане на посадъчния материал на високо повдигната леха с полиетиленово фолио и капкова инсталация.

Фирмата ни работи в сътрудничество с много български производители и търговци на посадъчен материал, селскостопанска техника, торове и препарати. Стремим се към подобряване на качеството на българските продукти и развитие на новите технологии в областта на селското стопанство.