logo

Селком ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Разработка, внедряване, дребносерийно и едросерийно производство на хардуерни и софтуерни продукти, инженерингова и консултантска дейност.