logo

Сатурн – 95 ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

“Сатурн – 95” ООД е създадена през 1995 г. с частни капитали и управител инж. Саша Стоянов. Фирмата е профилирана в следните дейности: 1. Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, производство и извършване на монтажна дейност на мълниезащитни и заземителни уредби. Производството обхваща широка гама от елементи, придружени със сертификат, който гарантира съответствието им с конструктивната и технологична документация. Всички елементи покриват изискванията на европейските норми и стандарти. Голяма част от тях са унифицирани за монтаж на различни по конфигурация и конструкция покриви. Производственият профил позволява да бъдат изпълнени елементи по конструктивна документация или мостри на клиента. Монтажният профил на фирмата обхваща:

  • Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, както и изграждане на специални заземителни и мълниезащитни уредби за тях;
  • Доставка и монтаж на всички видове мълниезащитни и заземителни уредби;
  • Изграждане на съсредоточени заземители в песъчливи терени и във всякакъв вид скали чрез дълбочинни машинни сондaжи;
  • Височинни монтажи на елементи и съоръжения – малки релейни антени, полагане на фидерни линии, сигнални лампи и други такива, за които не се налага използване на подемна и строителна техника;
  • Саниране на сгради по алпийски способ;
  • Доставка и монтаж на елементи за отопление, вентилация и климатизация.

Фирмата е участвала в изграждането на посочените монтажни дейности в над 2700 обекта в България и Румъния. 2. Kонсултантска дейност в областта на енергийната ефективност, лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за енергийно обследване и сертифициране на сгради и индустриални системи. Консултации в строителството и прединвестиционното проектиране, свързано с прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. 3. Изследвания, анализи и проектиране, свързани с качеството на електроенергията и енегриен мениджмънт на електрически системи, основаващ се на енергиен одит с цел намаляване енергийните разходи. 4. Проектиране, изграждане, преустройство, изместване, реконструкция и поддръжка на външно електрозахранване (трафопостове, кабелни линии, районно и улично осветление). 5. Проектиране и монтаж на електрически инсталации, охранителни системи, пожароизвестяване и видеонаблюдение. 6. Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатизиращи инсталации, както и на системи за автоматизация на тези инсталации. 7. Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, фасадни и покривни конструкции, стъклени витрини и зимни градини. 8. Професионални инженерингови услуги в областта на телевизионните технологии, сред които системен инженеринг, консултиране, комплексно проектиране на телевизионни обекти по всички специалности, настройка и поддръжка на съществуващи или новоизграждащи се телевизионни и излъчвателни комплекси. Компанията поддържа активни контакти с редица учебни заведения в сферата на Електротехническите и Топлотехническите анализи и моделиране и е дългогодишен партньор на Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие и Занаятчийска камара Кобленц. Наличен е пълен инженерингов и изпълнителски ресурс за реализация на обекти в областта на възобновяемите енергийни източници като термопомпени отоплителни инсталации, соларни инсталации за БГВ, както и соларни системи за добив на електроенергия (фотоволтаични електроцентрали), системи за оползотворяване на биогаз и сметищен газ чрез методите на когенерацията. Прилагат се иновационни схеми при разрешаването на всяка енергийна задача.   Всички дейности на компанията са обезпечени с висококвалифицирани специалисти, оборудвани с професионална техника, екипировка и транспорт и се извършват в договорените срокове на изпълнение с високо качество и професионализъм.  

ДЪРЖАЧ С КЛИПС Ø8; Ø10; Ø11,5 ЗА БИЛО, УНИВЕРСАЛЕН
Каталожен номер С95-2-01
Ширина 22 мм
Тегло 0,122 кг
Дължина 265 мм
Височина 60 мм
Материал стомана, поцинкована
Клипс пластмасов, UV защита
Закрепване на мълниеотводния проводник чрез пластмасов клипс за всички размери керемиди (капаци)
ДЪРЖАЧ С КЛИПС Ø8; Ø10; Ø11,5 ЗА ВЪЛНООБРАЗНА ПЛОСКА КЕРЕМИДА, УНИВЕРСАЛЕН, СТОМАНЕН/МЕДЕН
Каталожен номер С95-2-02
Ширина 20 мм
Тегло 0,56 кг
Дължина 170 мм
Височина 100 мм
Материал стомана, поцинкована
Клипс пластмасов, UV защита
Закрепване на мълниеотводния проводник чрез пластмасов клипс за всички размери вълнообразни плоски керемиди
ДЪРЖАЧ С КЛИПС Ø8; Ø10; Ø11,5 ЗА ПОКРИВИ ОТ БИТУМНИ, ШИСТОВИ КЕРЕМИДИ И ПОКРИВИ С ДЪРВЕНИ ПЛОЧИ
Каталожен номер С95-2-03
Ширина 28 мм
Тегло 0,51 кг
Дължина 95 мм
Височина 65 мм
Материал стомана, поцинкована
Клипс пластмасов, UV защита
Закрепване на мълниеотводния проводник чрез пластмасов клипс за всички видове покриви от битумни, шистови, метални керемиди и покриви с дървени и керамични плочи или метални обшивки
ДЪРЖАЧ С КЛЕМА Ø8; Ø10; Ø12 ЗА МЕТАЛНИ ПОКРИВИ И ВРЪЗКА С МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТРУКЦИИ
Каталожен номер С95-2-04
Ширина 30 мм
Тегло 0,107 кг
Дължина 145 мм
Височина 30 мм
Материал стомана, поцинкована
Закрепване на мълниеотводния проводник чрез метална клема за покриви с метални керемиди или други метални покрития
СКОБА ПРИТИСКАЩА МОНТАЖНА Ø8; Ø10; Ø12, УНИВЕРСАЛНА
Каталожен номер С95-2-05
Ширина 20 мм
Тегло 0,05 кг
Дължина 38 мм
Височина 10 мм
Материал стомана, поцинкована
Закрепване на мълниеотводния проводник към покриви, фасади на груб строеж и осъщиствяване на електрическа връзка с метални елементи и конструкции
ПЛАСТМАСОВ КЛИПС Ø8; Ø10; Ø11,5, ВИСОК
Каталожен номер С95-2-06
Ширина 20 мм / 21 мм
Тегло 0,09 кг
Височина 53 мм
Материал термоустойчива пластмаса с UV защита
Закрепване и изолиране на мълниеотводния проводник по покриви, фасади, метални конструкции и различни облицовъчни материали
ПЛАСТМАСОВ КЛИПС Ø8; Ø10; Ø11,5, СРЕДЕН
Каталожен номер С95-2-07
Ширина 20 мм / 21 мм
Тегло 0,08 кг
Височина 42 мм
Материал термоустойчива пластмаса с UV защита
Закрепване и изолиране на мълниеотводния проводник по покриви, фасади, метални конструкции и различни облицовъчни материали
КЛЕМА ЗА ВРЪЗКА Ø8; Ø10; Ø11,5 С ОЛУК
Каталожен номер С95-2-08-1
Ширина 40 мм
Тегло 0,322 кг
Дължина 120 мм
Височина 50 мм
Материал стомана, поцинкована
Закрепване на мълниеотводния проводник (Ø8÷Ø12 мм) към олук и осъществяване на електрическа връзка при метални олуци
КЛЕМА ЗА ВРЪЗКА С ОЛУК С МУЛТИКЛЕМА
Каталожен номер С95-2-08-2
Ширина 40 мм
Тегло 0,145 кг
Дължина 55 мм
Височина 35 мм
Материал стомана, поцинкована
Закрепване на мълниеотводния проводник (Ø8÷Ø12 мм) към олук и осъществяване на електрическа връзка при метални олуци
КЛЕМА ЗА ВРЪЗКА С ОЛУК С КЛЕМА
Каталожен номер С95-2-08-3
Ширина 55 мм
Тегло 0,352 кг
Дължина 90 мм
Височина 50 мм
Материал стомана, поцинкована
Закрепване на мълниеотводния проводник (Ø8÷Ø12 мм) към олук (метални елементи) и осъществяване на електрическа връзка между тях
СКОБА С УХО Ø8÷Ø12 ЗА ВОДОСТОК, УНИВЕРСАЛНА
Каталожен номер С95-2-09
Ширина 12 мм
Тегло 0,138 кг
Дължина 370 мм
Височина 30 мм
Материал стомана, поцинкована
Закрепване на мълниеотводния проводник към метални водосточни тръби и тръбни конструкци. Осъществяване на електрическа връзка между тях
СКОБА С КЛИПС Ø8; Ø10; Ø11,5 ЗА ВОДОСТОК, УНИВЕРСАЛНА
Каталожен номер С95-2-10
Ширина 23 мм
Тегло 0,038 кг
Дължина 200÷450 мм
Височина 60 мм
Материал стомана, поцинкована
Закрепване и изолиране на мълниеотводния проводник към неметални/метални водостоци и тръбни конструкции
КЛЕМЕН СЪЕДИНИТЕЛ Ø1˝/ Ø8÷Ø12
Каталожен номер С95-2-11
Ширина 35 мм
Тегло 0,299 кг
Дължина 105 мм
Височина 55 мм
Материал стомана, поцинкована
Осъществяване на електрическа връзка между стоманен мълниприемников прът и мълниеотводен проводник
КЛЕМЕН СЪЕДИНИТЕЛ Ø16÷Ø25/Ø8÷Ø12
Каталожен номер С95-2-12
Ширина 30 мм
Тегло 0,242 кг
Дължина 115 мм
Височина 45 мм
Материал стомана, поцинкована
Осъществяване на електрическа връзка между мълниеприемниковия прът и мълниотводния проводник
СКОБА С КЛИПС Ø8; Ø10; Ø11,5 ЗА ИЗОЛИРАНА МЪЛНИЕПРИЕМНА (НОСЕЩА) МАЧТА ЗА АКТИВЕН МЪЛНИЕПРИЕМНИК
Каталожен номер С95-2-13
Ширина 10 мм / 20 мм
Тегло 0,027 кг
Диаметър Ø32÷Ø52 мм
Височина 55 мм
Материал стомана, поцинкована
Закрепване на изолиран мълниеотводен проводник към мълниеприемна (носеща) мачта с изолатор на върха
ПЛАСТМАСОВ НОСЕЩ БЛОК ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ С КЛИПС Ø8; Ø10; Ø11,5
Каталожен номер С95-2-14-1
Тегло 0,122 кг
Диаметър Ø145 мм
Височина 110 мм
Материал пластмаса, UV защита
Клипс Ø8÷Ø12 мм
Закрепване и дистанциране на мълниеотводния проводник при изграждане на конвенционална мълниезащитна мрежа върху хидроизолацията на плоски покривни конструкции
ПЛАСТМАСОВ НОСЕЩ БЛОК ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ Ø8
Каталожен номер С95-2-14-2
Тегло 0,113 кг
Диаметър Ø145 мм
Височина 90 мм
Материал пластмаса, UV защита
Клипс Ø8 мм
Закрепване и дистанциране на мълниеотводния проводник при изграждане на конвенционална мълниезащитна мрежа върху хидроизолацията на плоски покривни конструкции
МУЛТИКЛЕМА Ø8 / Ø10, ПОЦИНКОВАНА
Каталожен номер С95-2-15
Ширина 45 мм
Тегло 0,113 кг
Дължина 40 мм
Височина 40 мм
Материал стомана, поцинкована
Осъществяване на токопроводима връзка на токоотводните проводници при изграждане на конвенционални и активни мълниезащитни уредби
КЛЕМА ЗА ВРЪЗКА ПРОВОДНИК-ПРОВОДНИК 50 кв. мм
Каталожен номер С95-2-16
Ширина 21 мм
Тегло 0,022 кг
Дължина 25 мм
Височина 30 мм
Материал алуминиева сплав
Осъществяване на токопроводима връзка на токоотводните проводници при изграждане на конвенционални и активни мълниезащитни или заземителни уредби
КЛЕМА ЗА ВРЪЗКА ПРОВОДНИК-ПРОВОДНИК 100 кв. мм
Каталожен номер С95-2-17
Ширина 38 мм
Тегло 0,089 кг
Дължина 50 мм
Височина 45 мм
Материал алуминиева сплав
Осъществяване на токопроводима връзка на токоотводните проводници при изграждане на конвенционални и активни мълниезащитни или заземителни уредби
КЛЕМА ЗА ВРЪЗКА ПРОВОДНИК-ПРОВОДНИК 50 кв. мм, БИМЕТАЛНА
Каталожен номер С95-2-18
Ширина 45 мм
Тегло 0,165 кг
Дължина 65 мм
Височина 45 мм
Материал стомана, поцинкована и биметална сплав
Осъществяване на токопроводима връзка на токоотводните проводници при изграждане на конвенционални и активни мълниезащитни или заземителни уредби
КЛЕМА ЗА ВРЪЗКА ПРОВОДНИК-ПРОВОДНИК 100 кв. мм, БИМЕТАЛНА
Каталожен номер С95-2-19
Ширина 34 мм
Тегло 0,064 кг
Дължина 48 мм
Височина 40 мм
Материал стомана, поцинкована и биметална сплав
Осъществяване на токопроводима връзка на токоотводните проводници при изграждане на конвенционални и активни мълниезащитни или заземителни уредби
  Централен офис 1574 София ул. Иван Димитров - Куклата 15 тел. 02 44 33 111, 088 794 00 65 office@saturn95.com
Регионални офиси Русе тел. 088 875 77 55 Търговище тел. 088 791 61 78, 089 443 73 47 Хасково тел. 088 506 22 50, 038 622 987 Харманли тел. 088 822 97 16 Хасково тел. 088 506 22 50, 038 622 987 Харманли тел. 088 822 97 16 Казанлък тел. 087 856 68 54, 089 856 58 54 Самоков тел. 089 296 15 94