logo

Ролта Пласт

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Пчелните пластмасови основи са нов, алтернативен вид, които намалят труда на пчеларя, увеличават добива на мед и приходите от продажба на пчелния восък. Необходимо е да се отбележи, че пластмасовите основи са алтернатива, но не изключват или заменят напълно восъчните пчелни основи. Във всеки кошер е необходимо да има от двата вида основи , като всеки пчелар , които ги използва или ще ги използва, установи какво е оптималното съотношение, съобразно силата и продуктивността на пчелното семейство. Пластмасовите основи се използват за производство на биологичен пчелен мед и биологични пчелни продукти. При използването им веднага може да се започне производство на биологично чисти пчелни продукти. Със прилагането на пластмасовите основи отсъстват всякакви замърсители и това дава възможност да се затвори целия цикъл на производство на мед, восък и др. пчелни продукти. Това е възможно, защото пластмасовите основи се изработват от материал за хранителни цели сертифициран за ЕС. Като производител на пчеларски инвентар и пчелни пластмасови основи ние сме носители на награда от Международно изложение – договаряне "Пчеларство – Плевен 2011 година" за инвестиция на годината. Пчелните пластмасови основи, пчеларския инвентар и други пластмасови изделия са произведени в България. Пластмасови основи за биологично(екологично) пчеларство Биологичното пчеларство е алтернативен вид пчеларство. Поне 10 процента от българските пчелари могат да се включат в екологичното производство, защото в България има много подходящи места: - Предбалкана, цялата зона около Стара планина, Западните покрайнини, Странджа и много др. При реализацията на биологичния мед, цените са от 40 до 80 % по-високи от тези на обикновения. Биологичен пчелен мед и биологични пчелни продукти се получават в пчелини, при спазване на редица изисквания в процеса на отглеждане на пчелите и производството, обработката и съхранението на пчелния мед. В основата на прилагане принципите на биологичното пчеларство е да се елиминират всички възможни пътища за замърсяване на пчелния мед и пчелните продукти. В биологичния пчелин се работи като в затворена система, като се разчита изцяло на собствени ресурси. При стриктното спазване на мероприятията за биологично пчеларство е необходимо да използвате биологично чист восък, произведен във вашия пчелин. За това ще ви са нужни няколко години и производител на восъчни основи (възможно е вие сами да си ги произведете). Чрез използването на пластмасови основи вие веднага можете да започнете да произвеждане биологично чисти пчелни продукти. При използването на пластмасовите основи отсъстват всякакви замърсители и това дава възможност да се затвори целия цикъл на производство на мед, восък и др. пчелни продукти. Пластмасовите основи се изработват от материал за хранителни цели ( виж приложения сертификат). Не е за подценяване и фактът, че с използването на пластмасовите основи се поддържа трайна висока продуктивност на пчелните семейства. ПРОДУКТИ - Пчелни пластмасови полуизградени основи - Пластмасови основи Бипакс - Апарат за производство на пчелни майки с 60 гнезда (тип Йентер) - Апарат за производство на пчелни майки с 32 гнезда - Валячета за разпечатване - Пчелогонка - Хранилка-поилка - Макара за пчеларска тел - Цифри за кошери - Прелки за кошери - два модела - Бумеранг - Връхчета за огради и решетки - Ключ за изтискване на тубички и боя за коса