logo

„Регихелп” ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

„Регихелп” ООД предлага компетентна и експресна помощ при регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ на най-ниските цени в гр. София. Целият ангажимент на клиента е в рамките на 40 минути. След промените в Търговския закон, началният капитал за регистрация на дружество с ограничена отговорност стана само 2 лв., което направи изключително достъпно за всеки да регистрира своя фирма.

Какво ви предлага "Регихелп":
- ще Ви разясни всички особености около първоначалното вписване на нова фирма;
- ще Ви посъветва какъв тип фирма да регистрирате (ЕТ, ЕООД или ООД);
- ще подготви надлежно всички необходими заявления и документи, нужни за регистрацията на Вашата фирма;
- ще Ви съпроводи до нотариус за заверка на необходимите документи;
- ще подаде от Ваше име наборът от изискуемите документи в Агенцията по вписванията;
- ще извлече удостоверение за актуално състояние след вписването на фирмата (услугата се заплаща допълнително).

Как да спестите ценно време:
За да не чакате попълването на документите в нашия офис, можете да изпратите предварително на имейл info@regihelp.com следната информация:
- данни на едноличния собственик/съдружниците по лична карта;
- данни на управителя/управителите;
- желаната правна форма (ЕТ, ЕООД, ООД);
- име на желаната от Вас фирма (2 варианта, в случай, че едното е заето);
- седалище и адрес на управление на фирмата;
- размер на началния капитал (минимумът е 2 лв. за ООД и ЕООД) и как ще се разпределя между съдружниците (за ООД).

Услуги:
- Регистрация на ЕТ
- Регистрация на ЕООД
- Регистрация на ООД
- Регистрация по избор по ЗДДС /за новорегистрирани фирми/
- Промяна на обстоятелства /име, седалище, адрес, предмет на дейност/
- Извличане на Актуално състояние от Търговския регистър
- Увеличаване на капитал на ООД / ЕООД
- Преобразуване на търговски дружества
- Прехвърляне на дружествени дялове
- Прехвърляне на търговско предприятие
- Наследяване на търговско предприятие на починал едноличен търговец
- Публикуване на ГФО Изготвяне на договори с и без материален интерес
- Доплащане при непарична /апортна/ вноска
- Вписване на нов съдружник без продажба на дялове
- Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник
- Регистрация на ООД / ЕООД със собственик българско юридическо лице