logo

Райков Сервиз ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Основната дейност на Райков сервиз ООД е свързана с производството, монтажа и ремонта на газстанции, бензиноколонки, комбинирани бензиноколонки, модулни газстанции и бензиностанции, сервиз и оборудване за бензиностанции и газстанции, изграждане на битови и промишлени газови инсталации за природен газ и пропан-бутан, търговия с пропан-бутан и метан, внос и сервиз на компресори за метан, гаранционна и извънгаранционна поддръжка. Предлагат се различни видове бензиноколонки, като всички те са съобразени с нормативните изисквания на закона и с предпочитанията на клиентите. Модулните бензиностанции и газстанции също са няколко вида, според размера и вида на цистерната. Те се изработват по поръчка, за конкретните нужди на всеки клиент, като същевременно се придържат към изискванията, определени в закона. Фирмата произвежда и комбинирана колонка за светли горива и втечнени въглеводородни газове, регистрирана под №4164 в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Дружеството има лиценз №48/2004г. за производство, ремонт и оборудване на газстанциите. Всички продукти и услуги, които предлага Райков сервиз ООД, се извършват от специалисти с богат опит и квалификация, които вземат под внимание всяко изискване на клиентите и го изпълняват качествено и в срок. Фирма Райков сервиз ООД е създадена на 13.06.2003 година с решение на Хасковски окръжен съд по фирмено дело №258, със седалище и адрес на управление град Димитровград, ул. „Хан Аспарух“ №45. Дружеството се управлява и представлява от Румен Райков Пеев и неговия съдружник Евгени Иванов Малчев. Капиталът на фирмата е 5 000 лева, разпределени между съдружниците както следва: Румен Пеев – 95 дяла, Евгени Малчев – 5 дяла. Управителят на фирмата – Румен Райков Пеев натрупва голям професионален опит, който започва през 1992 година, когато постъпва на работа като техник в „Петрол“. По това време това е единствената петролна фирма и там той придобива безценни знания и опит, които по-късно му помагат в работата му в Петпосан и РОЕ България ООД, където е ръководител на ремонтна група. Именно в последните две фирми той работи с Евгени Малчев, което допринася и за доброто им сътрудничество в Райков сервиз ООД. Услуги от Райков сервиз ООД Райков сервиз ООД предлага следните услуги, свързани с основната му дейност – оборудване за газстанции, бензиностанции и метанстанции: Проектиране, изграждане и сервиз на газови инсталации за природен газ; Оборудване и сервизно обслужване на бензиностанции, газстанции и метанстанции; Изграждане и сервиз на комбинирани колонки за газ и бензин; Доставка на компресиран природен газ; Внос и сервиз на компресори за метан от Италия; Продажба на метан, пропан-бутан и дизел на дребно; Поддръжка, преустройство и ремонт на съоръжения с повишена опасност. Оборудване за бензиностанции от Райков сервиз ООД Райков сервиз ООД работи в сферата предлага следните продукти за оборудване за газстанции, бензиностанции и метанстанции: Газови инсталации – Обикновено това са системи, съставени от сложен комплекс от съоръжения, разположени на по-големи площи. Подходящи са за промишлеността, бита и за обществено-административни сгради, а монтажът им изисква внимание и широки познания в сферата. Газови инсталации за природен газ – Природният газ е масово предпочитан източник на енергия, защото има висока специфична топлина на изгаряне, по-ниска степен на замърсяване на околната среда и е сравнително лесен за добиване и транспорт. Това прави газовите инсталации за природен газ все по-търсен продукт от клиентите. Доставка на компресиран природен газ – Компресираният природен газ е подходящ за сгради, които са отдалечени от вече съществуваща газоразпределителна мрежа. За доставката се използва технология с мобилно оборудване, което позволява да задоволите енергийните нужди на сградата. Комбинирани бензиноколонки – Комбинирани колонки газ-бензин. Сервиз и оборудване за бензиностанции – Райков Сервиз ООД предлага и оборудване за бензиностанции, както и неговото сервизно обслужване. Компресори за метан RUZZA – Фирмата е вносител на компресори за метан на италианската марка RUZZA, като предлага и тяхното сервизно обслужване. Оборудване за бензиностанции Оборудване за газстанции Оборудване за метанстанции