logo

Пътища ООД - Строителство и ремонт на пътища Велико Търново

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

“Пътища” ООД гр. Велико Търново е с предмет на дейност: строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях.

Разполага със собствена механизация и автотранспорт за извършване на основната си дейност, като по-голямата част е нова и отговаря на съвременните повишени изисквания за качество на извършваната работа.

Във фирмата работят високо квалифицирани специалисти и работници с богат производствен опит в пътното строителство.

Фирмата извършва строително-ремонтни работи на обекти от републиканската пътна мрежа, четвъртокласната пътна мрежа, реконструкция, изкърпване и преасфалтиране на улици във всички общини на Великотърновска област, асфалтиране на вътрешно заводски пътища, площадки и бензиностанции.

Услуги от Пътища ООД:

  • строително-ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа
  • строителни и ремонтни дейности по четвъртокласната пътна мрежа
  • запълване с асфалт
  • преасфалтиране на улици
  • асфалтиране на вътрешнозаводски пътища
  • реконструкция
  • асфалтиране на площадки
  • асфалтиране на бензиностанции

Фирмата извършва строителни дейности по пътищата във всички общини на Великотърновска област.