logo

Про Бизнес Консулт ООД - Счетоводни услуги гр. Монтана

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Добро и честно отношение с нашите клиенти,които винаги уведомяваме ,когато има законодателни промени ,касаещи техния бизнес. ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:

  • Счетоводни услуги
  • Социално и здравно осигуряване
  • Финансови консултации
  • Данъчни и осигурителни консултации
  • Заверка и одит на годишни отчети
Фирмите с производство и земеделски производители са със предимство.