logo

Проф. д-р Жени Милева - Алерголог

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Проф. д-р Жени Милева е специалист по алергология. Завършила е медицина в Медицински университет в град София. Специалности: Вътрешни болести Алергология и Клинична биохимия. Научни степени и звания: Доктор по медицина (1970) Доктор на науките (1988) Доцент (1979) Професор (1990) Обучение по алергология и клинична имунология: Полша (1975) Франция (1976) Професионален опит: ОБ, гр. Кърджали – вътрешни б олести (1960-1963) 17 поликлиника, София - вътрешни болести (1963-1964) Клиника по вътрешни болести, МФ, София –аспирант (1964 – 1966) Катедра по алергология, МФ, София-научен сътруднек (1966 – 1979) Началник на клиника по алергология (1979 – 2001) Ръководител на Катедра по алергология (1990 – 2000). Национален консултант по алергология от 1990 до 2001 година. Научна работа: Общо над 190, от които монографии и учебници - 20/7 под нейна редакция. Издадени книги под нейна редакция и с нейно участие: Хранителна алергия и псевдоалергия, под ред. Жени Милева, "Знание" ЕООД, София, 2008; Обща медицина - принципи и практика, наръчник за общопрактикуващи лекари, под ред. Жени Милева и Гео Нешев, Арсо, София, 2009. Преподавателска дейност: Обучение на студенти и лекции в курсовете по СДК по алергология, включително и авторски курсове. Членство в организации: Българско научно дружество по алергология и клинична имунология, Българско научно дружество по вътрешни болести, Съюз на учените в България, Асоциация “Астма” (инициатор и учредител), Български лекарски съюз, Европейска Академия по алергология и клинична имунология (EAACI), Европейско респираторно дружество (ERS). В алергологичния си кабинет проф. д-р Милева извършва: - Прегледи и консултации на болни с алергични заболявания и се изготвя стратегия за лечението им. - Кожно-алергични проби с алергени ( КАП). Това е класически и основен метод в диагностиката на алергичните болести. За тази цел кабинетът разполага с 35 поленови алергена за диагностика, 28 стандартни битови (включително 8 индивидуални плесенни алергени), 12 текстилни, 5 епиидермални, 3 инсектни и над 35 хранителни алергена. Изборът на необходимите алергени за диагностика при всеки един болен е индивидуален и съобразен със състоянието му. КАП се извършват с алергенни препарати, произведени в България , както и с алергени на фирмата Stallergenes (Франция) - Епикутанно тестуване със стоматологични материали (алергени от фирмата Chemotechnique Diagnostics - Швеция ) и други стандартни епикутанни алергенни препарати - Предоперативно тестуване с анестетици, миорелаксанти и аналгетици и назначаване на предоперативна антиалергична подготовка при рискови болни. Кабинетът разполага с пълен набор от препрати за обща анестезия, както и с 10 стоматологични анестетици. - Провеждане на КАП с йод-контрастни вещества и назначване на антиалергична подготовка преди изследванто. - Извършване на КАП с антибиотици и други медикаменти и назначаване на антиалергична профилактика при провеждане на лечението с тях при рискови болни. - Назначаване и провеждане на алергенна имунотерапия - АИТ (специфична хипосенсибилизация , алергенна ваксинация) с произведени в България алергенни препарати и с алергени от фирмата Stallergenes – Франция. АИТ се провежда парентерално (чрез подкожни инжекции по схема) и сублинквално (чрез накапване на алергенния екстракт под езика по схема). - Функционално изследване на дишането (ФИД) и бронхо-дилататорен тест (БДТ) за оценка на състоянието на дихателните пътища при болни с бронхиална астма и алергичен ринит . Изследванията се извършват с апарат Micro Medial Super Spiro, England. - Обучение на болните за извършване на ВЕД метрия и оценка на резултатите.Обучение на болните и тяхните близки за провеждане на лечението и самоконтрол на състоянието им. - Освен посочените по-горе дейности в кабинета се извършва и определне на специфичните IgE aнтитела в серум на пациентa (с имунохемолуминисцентна методика на Hitachi Chemical Diagnostics), като алтернатива на КАП. - Изследване количеството на домашните микрокърлежи в прах от жилището на болния. - Резултатите от направените изследвания може да получите лично в кабинета, с писма по пощата или с E-mail.