logo

Организация на евреите в България “Шалом”

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Еврейската общност в България е една от най-древните в Европа. Най ранната информация за съществуването на еврейското население по българските земи датира още от времето на римския император Калигула преди повече от 2000 години.

Евреите са дали важен принос в културния, социалния и икономическия живот на българската държава. До Освобождението на България (1878 г.) различните религиозни и етнически общности в българските селища живеят в повече или по-малко обособени квартали. Всяка общност има свое вътрешно самоуправление, което изпълнява множество социални, културни, образователни, стопански и дори правни функции.

През 1922 г. еврейските общности в отделните селища се обединяват в конфедерация, наречена Консистория. След края на Втората световна война повече от 45 000 евреи емигрират в Израел. След 1944 Консисторията работи за еврейската общност като „Обществена културно-просветна организация на евреите в България”.

През 1990 г. Организация на евреите в България „Шалом” се регистрира като правоприемник на Консисторията и „Обществена културно-просветна организация на евреите в България” и днес обединява повече от 6 000 български граждани с еврейски произход. Организацията координира всички форми на еврейския живот в страната, организирани в разнообразни социални, образователни и културни програми.

От 2007 г. ОЕБ „Шалом” е член на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет и активно работи за запазването и развитието на хармонични междуетнически взаимоотношения в България.

Цели на организацията

Запазване, утвърждаване и развитие на еврейските етнически, езикови и културни ценности и традиции;
Защитата на конституционните права на своите членове и на евреите в страната пред държавата, нейните органи и другите обществени и политически организации в страната;
Противодействие срещу всякаква форма на фашизъм, тоталитаризъм, антидемократизъм, расизъм, антисeмитизъм и национален шовинизъм;
Взаимодействие с всички общности и организации в страната и чужбина, които отстояват принципите на демокрацията и достойно човешко съществуване.

Дейности
Организира проучването и популяризирането на еврейската история и етническите традиции;
Чества празници, годишнини, урежда творчески вечери, изложби, срещи, симпозиуми, курсове и др.;
Популяризира традициите и постиженията на евреите в духовната и материалната култура;
Организира участието в благотворителни мероприятия, актове на солидарност, милосърдие и социално подпомагане, както в страната, така и в чужбина;
Участва в национални и международни форуми и осъществява културен обмен и информация със сродни еврейски и други организации;
Полага грижи за опазване на историческото наследство – синагоги, гробове, паметници и др.;
Издава вестник, списание, книги, брошури и др. печатни издания.

Към ОЕБ „Шалом” съществуват различни клубове и формации – детски, младежки, женски, на ветераните, на хора с увреждания, за изучаване на ладино и иврит, за еврейски танци, неделни училища за деца, спортни клубове и много други. В сградите на еврейската общност в София работят: информационен център, библиотека, стол, дневен център със социална кухня, рехабилитационен център за възрастни, лекарски кабинети, служба за домашен патронаж и медицинска помощ по домовете.

Към ОЕБ „Шалом” творят: хор „Агада”, театър „Кешет”, вокална формация „Дулсе канто” и Лика Ешкенази. Организацията поддържа „Еврейския исторически музей” в столицата, „Дом на Родителя” и подпомага като партньор 134 СОУ „Димчо Дебелянов” с изучаване на иврит и английски и детска градина с изучаване на иврит и еврейски традиции в София. Организацията издава вестник „Еврейски вести“, първият брой на вестника излиза на 1 ноември 1933 година.

КЛОНОВЕ:

 • Бургас, ул. "Митрополит Симеон" 24 Сабетай Варсанов
 • Варна, ул. "Мусала" 7 - Олег Калдерон .
 • Видин, ж.к. "Стамболийски", бл. 6, вх. Ж, ап.164
 • Дупница, ул. "Охрид" 1 - Давид Давидов
 • Кюстендил, ул. "Любен Каравелов" 3 - Ричард Джосков
 • Плевен - Людмил Мойсеев
 • Пловдив, ул. "Хр. Г. Данов" 20 - Светлозар Калев
 • Русе, пл. "Иван Вазов" 4 - Пламен Яков
 • Сливен, ул. „Княз Батенберг“, бл. 2, вх. А, ап. 4 - Самуел Ешкенази
 • София, бул. "Ал. Стамболийски" 50 - Александър Оскар
 • Стара Загора, ул. "Христина Морфова" 2 - Красимира Готева
 • Хасково, ул. "Г. С. Раковски" 11, ет. 7, ап. 31 - Йосиф Давид Мешулам
 • Шумен, ул. "Козлодуй" 4 - Бета Хараланова
 • Ямбол, ул. "Оборище" - Даниел Митрани