logo

'Мурджев-Транс' ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Предмет на дейност:
- изпълнява строителство, реконструкция и модернизация на съоръжения към пътното строителство
- извършва строителство на водопроводни и канализационни мрежи в сгради, както колектори и външни водоснабдявания
- разполага с автомобилна и земекопна техника
- достатъчна да изпълнява заявките, произтичащи от собствената дейност, така и заявки от външни клиенти - извършване на усруги с механизация
- изкоп, натоварване и извозване на земни маси до депо за отпадъци; транспорт
- с бетоновоз, с КАМАЗ, автокран;
услуги с багери Фирмата има свои 43 работници и служители.

Работниците са висококвалифицирани, а техническите ръководители и служители са добри професионалисти с богат опит и умения. С оптималните бригади и звена днес фирмата успешно изпълнява предлаганите от нея строителни услуги и продукти.

"Мурджев-Транс" ЕООД е редовен член на Строителната камaра. Фирмата е търсен партньор от редица фирми и предприятия за съвместна работа. През изминалият период фирмата е динамично развиваща се, като една от най-сериозните в строителния бранш в Смолянска област. Тя е предпочитана от местни и регионални инвеститори на строителния пазар.

Фирмата има въведна система за управление на качеството по Международен стандарт 150 9001:2000, гарантираща отговорността на предлаганите от нея строителни продукти и услуги. Взема се под внимание необходимостта да се правят регулирани прегледи на качествените показатели в организацията и да се следва политиката за непрекъснато усъвършенстване.

От 2006 г. фирмата работи като главен изпълнител на общински обекти (подпорни стени и пешеходни мостове) в гр. Смолян и като подизпълнител на об. "Водоснабдяване на с. Славейново". През 2007 г. работи като главен изпълнител на общински обекти (подпорни стени и улици) и като подизпълнител на об. "Водопровод от извор "Св. Иван" до кв. Устово с водоем 1000 куб.м и помпена станция".

Завършени обекти:
- База за отдих Смолян м.Падалото
- Реконструкция на външен водопровод на х. Студенец, Пампорово
- Поднопна стена с. Виево мах. Заимова
- Инженерна инфраструктура "Кетевска махала II фаза ул. Боровец"
- Инженерна инфраструктура "Кетевска махала II фаза ул. Станковица"