logo

МКМ 61 ЕООД - Озеленяване от Декоративен разсадник МКМ гр.Пловдив

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

МКМ е основана през 1990год. от екип,изграждащ се с години в дух на единство,хармония и съпричастност. Следвайки принципите на съзидателност, постигаме успехи, разгръщайки различни дейности в областта на производството на декоративна растителност, ландшафтният дизайн,търговията със семена,препарати за растителна защита,торове и растежни регулатори. Фирмата разполага със собствена материална база, разсадник и градински център за декоративна растителност. Проектираме, изграждаме и поддържаме изцяло зелените площи на паркове, градини, хотели, ресторанти, частни домове и административни сгради. Озеленяването е комплекс от дейности, които целят създаването на зелени пространства, заети от цветя, декоративна или местна растителност, настилки, водни ефекти и леки конструкции. Озеленяването е свързано както с изграждане на частни дворни градини, така и с усвояване и устройство на територии, обществени площи и паркове, ботанически градинии обособени зелени кътове и алпинеуми към промишлени обекти. Озеленяването включва също и дейности по поддръжка на зелените площи. Озеленяването, освен наука е и изкуство, и изисква добро наблюдение и дизайнерски умения. Един добър озеленител разбира елементите на природата и изграждането и ги съчетава. Професионалното озеленяване на даден терен се извършва основно на два етапа – подготвителен и изпълнителен. Подготвителният етап включва: Геодезическо заснемане на терена – фундамента на всяка предпроектна и проектантска дейност. Реализацията на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект започва с необходимостта от прецизна геодезическа информация. Вертикално планиране – свързва височинно по подходящ начин сградите и съоръженията чрез подходи, стълбища, пътеки и площадки, така че денивелацията на терена да се преодолее максимално лесно. Вертикалната планировка е важна и за запазването на местните, вече съществуващи растителни видове, тъй като предпазват почвата от ерозия. Ландшафтно проектиране – това е създаването на работен проект за озеленяване, съобразен със зададените изисквания и с данните от геодезическото заснемане на терена. Проектът съдържа посадъчна схема, според която се затревява терена и се засажда декоративна растителност. Изпълнителният етап е физическото осъществяване на ландшафтния проект и включва почистване и обработка на терена, изграждане на поливна система при необходимост, засаждане на растителните видове, изграждане на алеи и декоративни ограждения. Фирма МКМ е специализирана в производството на:

  • ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ
  • ФОРМИРАНИ ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ (ТИП БОНСАЙ)
  • ПРОЕКТИРАНЕ
  • ИЗГРАЖДАНЕ
  • ПОДДРЪЖКА
  • ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
  • ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
  • СЕМЕНА ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ, ЦВЕТНИ И ПОЛСКИ КУЛТУРИ. ТРЕВНИ СМЕСКИ
  • ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, БИОСТИМУЛАТОРИ, МИКРО И МАКРО ТОРОВЕ
  • ДЕКОРАТИВНИ БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, КЕРАМИЧНИ СЪДОВЕ И КАШПИ