logo

Минерална вода КОМ

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Село Бързия се намира в Северозападна България, област Монтана. Над селото, при цепене на гранит край реката, бликва минерална вода.

Преди провеждането на хидрогеоложки проучвания и сондиране в находището е имало няколко студени минерални извори с температура на водата 13º С и с незначителен дебит - 0,01 до 0,02 л./сек.

Минералната вода е извирала от пукнатини в палеозойския гранит. Имала е високо р Н > 9, мирис на сероводород и съдържание на микрокомпоненти, характерни за азотните терми - F , Ge , Ga и други.

Изворът Бързия
Село Бързия се намира в Северозападна България, област Монтана. Над селото, при цепене на гранит край реката, бликва минерална вода.

Лечебни качества
Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху бъбречно-отделителната и жлъчно-чернодробната системи, и върху стомашно-чревния тракт. Оказва благоприятно въздействие при лица работещи във вредна среда с тежки метали и други

Производство
Водата от извора се подлага на обработка с обогатен е озон въздух с цел отстраняване на сероводорода, съдържащ се в необработената вода.

Опаковки
Пълната гама опаковки включва 9 размера и е предназначена за употреба "на крак", за през деня, в офиса или у дома.

ФАБРИКА ЗА БУТИЛИРАНЕ
с. Бързия, област Монтанта тел.: +359 953 88 198 факс: 0953 88 198 e-mail: sklad_b@kom.bg

СКЛАДОВА БАЗА
София, ул. Лавандула № 10 тел/факс: +359 2 936 80 80; +359 895 55 18 04 e-mail: office_s@kom.bg