logo

Счетоводни услуги от Марни 2002 София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Фирма Марни 2002  започва дейността си като едноличен търговец от 1995 г. с основен предмет на дейност извършване на счетоводни услуги:

 • текущо счетоводно отчитане
 • годишно счетоводно приключване
 • изготвяне на годишен финансов отчет

“Марни 2002” ЕООД предлага:

 • обслужване от компетентни счетоводители
 • опазване фирмената и търговската тайна
 • строга дискретност
 • изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт.

УСЛУГИ:

 • текущо счетоводно отчитане;
 • изготвяне фактури към клиенти;
 • звършване разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения
 • изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци;
 • изготвяне декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител;
 • изготвяне ДДС декларации (по желание на клиента и носенето им в НАП)
 • изготвяне статистически форми по искане на НСИ;
 • изпълняване функциите на отдел “човешки ресурси”
 • представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ като упълномощено лице;
 • по искане на клиента устни и писмени консултации.