logo

Марвас 90 Френкеви С-ИЕ

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Създадена през 1990 година, Марвас - 90 е специализирана в производството на яйца и птици (стокови носачки). Разполага с птицеферма в с. Киченица, със 7 производствени халета, разпределени в 2 центъра, съвременно оборудвани, съобразно двете основни дейности на дружеството.

Фирмата предлага яйца за консумация на българския и европейския пазар. Сертифицирана е по НАССР система и EN стандарт ISO 9001-2008 и стандарт ISO 22000-2005 (Отглеждане на подрастващи и стокови кокошки носачки за производство на яйца. Сортиране, опаковане, съхранение и реализация на яйца за консумация). Птичето месо, произвеждано от МАРВАС - 90, подлежи на постоянен санитарен и лабораторен контрол, гарантиращ неговото високо качество и липсата на вредни за човека вещества.

МАРВАС - 90 разполага и с два търговски склада на едро в гр. Пловдив със специализирани хладилни камери за месо и яйца.

 

Обекти:

Птицеферма
село Киченица, общ. Разград
Телефон: 032 69 35 07
Моб. тел.: 0887 90 70 90 / 0886 40 70 40
e-mail: marvas90@dir.bg

Склад
град Пловдив, ул. Брезовско шосе №180
ТЦ Тракия, скл. №117
Телефон: 032 96 38 53
Моб. тел.: 0886 10 07 71
e-mail: marvas90@dir.bg