logo

Магазин Westroad

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Фирма Техномоби/WESTROAD.BG разполага в наличност с голяма гама от GPS навигации за коли и камиони, радар детектори, аксесоари за коли и камиони. Професионализмът в нашата сфера е на първо място. Винаги се стремим да задоволим нуждите на нашите клиенти. При нас ще получите професионален съвет за търсения от вас аксесоар. WESTROAD.BG работи с куриерските услуги с доставка за 1 ден. Продукти: GPS НАВИГАЦИЯ 7 ЗА КАМИОН 128 RAM Цена: 149.00лв GARMIN DEZL 560LT BG ЗА КАМИОН Цена: 740.05лв СОЛАРЕН GPS ДЕТЕКТОР НА СТАЦИОНАРНИ СПИЙД КАМЕРИ mrHANDSFREE SPY Цена: 85.00лв GPS НАВИГАЦИЯ WEST ROAD WR-501 FM ЕВРОПА Цена: 159.00лв СУПЕР МОЩНА WI-FI АНТЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ SIMERST SM-N5000 Цена: 69.00лв GPS НАВИГАЦИЯ MEDIATEK MK-50 EU Цена: 119.00лв ВЪНШНА МОБИЛНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ POWER BANK 5200 mAh Цена: 29.00лв GPS НАВИГАЦИЯ MUSTANG DOMINATOR MS-500 HD EU ЗА КАМИОН Цена: 125.00лв GPS НАВИГАЦИЯ DIVA 5007FM EU Цена: 119.00лв ЦИФРОВ DVB-T ДЕКОДЕР ЗА ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИЯ CABLETECH URZ0195 Цена: 52.00лв ЦИФРОВ DVB-T ПРИЕМНИК ЗА ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИЯ STRONG SRT 8108 Цена: 54.00лв GPS НАВИГАЦИЯ DIVA 5007FM EU ЗА КАМИОН Цена: 119.00лв ВЪНШНА МОБИЛНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ POWER BANK 2800 mAh Цена: 19.00лв GPS НАВИГАЦИЯ COMANCHE TRUCK NAVIGATOR CN-700 HD EU ЗА КАМИОН Цена: 135.00лв ТАБЛЕТ PRIVILEG MID-72C DUAL CORE Цена:169.00лв Условия за пазаруване ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WESTROAD.bg - Вашият магазин ОБЩИ УСЛОВИЯ Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Сивел” ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.WESTROAD.BG Дефиниции “НИЕ”, “СИВЕЛ ”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “СИВЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. ХАСКОВО Ж.К. ОРФЕЙ 11 ЕТ 6 АП 27 вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с BG126581291 , банкова сметка G12UBBS80021007600540 в ОББ “ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите. “ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни. “ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги. “САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.WESTROAD.BG “ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.WESTROAD.BG предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет. “ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта. “ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП. “ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД. “НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ. "БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция “ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгалсява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина. Регистрация Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като СИВЕЛ ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки. Цени Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, СИВЕЛ ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно. Поръчки Поръчки могат да правят само регистрирани потребители приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата. Бързата поръчка в сайта не може да начислява суми за доставка, тя е просто заявление за желание за покупка, което задължително е последвано от обаждане на наш служител за уточняване на подробности за доставка. Бутон "Бърза поръчка" в сайта не начислява сума по наложен платеж, който е за сметка на купувача, освен ако изрично към информацията за даден продукт, не е посочено, че доставката е за сметка на магазина. Плащане Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи: 1.”Наложен платеж”. 2. Плащане с банкова карта. 3 Банков превод. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на СИВЕЛ ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разсписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на СИВЕЛ ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока. Договор Договорът за продажба от разстояние между СИВЕЛ ЕООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на СИВЕЛ ЕООД. Всички продукти в онлайн магазина без гаранция или с гаранция по-малка от 24 месеца са мострени, продукти втора употреба или аксесоари и консумативи. Под мострени продукти трябва да се разбира, че продуктите не са ползвани, а са били тествани или изложени на витрина по-дълго време, което е довело до изтичане на част от гаранционния им срок. Доставка Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриера посочени на http://www.econt.com/offices/ При всички случаи СИВЕЛ ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на СИВЕЛ ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на СИВЕЛ ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, СИВЕЛ ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена. На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия: 1. Потребителят предварително писмено да информира СИВЕЛ ЕООД, на следният имейл адрес: tehnomobi@gmail.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: а) конкретен начин по който ще върне стоката. б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. 2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в посочения по реда на предходната точка начин за връщане на стоката. 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от СИВЕЛ ЕООД защитни стикери. 4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на СИВЕЛ ЕООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, СИВЕЛ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) , или на ръка в срок от пет работни дни от връщането на стоката. Защита на личните данни С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от СИВЕЛ ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от СИВЕЛ ЕООД, както и целите на обработката и използването. Преглед на стоката.Рекламации При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.Гаранционните продукти се изпращат да сервиза посочен в гаранционната карта по куриерска фирма Спиди- икономична услуга. Задължителен атрибут на изпратената стока е гаранционна карта към нея и описание на проблема. По желание на клиента гаранционния продукт може да бъде върнат и в магазина, от който е закупена, по избран от него куриер, но тогава услугата се заплаща от клиента. Не се приемат стоки изпратени от клиента към магазина, когато услугата е за сметка на магазина, освен при изрична уговорка със служител на фирма Сивел ЕООД.Адрес за жалби: гр. ХАСКОВО Ж.К. ОРФЕЙ 11 ЕТ 6 АП 27 Телефон за техническа поддръжка 0877/ 200 776 Други СИВЕЛ ЕООД се ангажира да предоставя само услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето и, като СИВЕЛ ЕООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на СИВЕЛ ЕООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. СИВЕЛ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. СИВЕЛ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от СИВЕЛ ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на СИВЕЛ ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. При закупуване на стоки чрез онлайн магазина не важат издаваните от СИВЕЛ ЕООД ваучери и карти за отстъпка. В случай, че ползвателят е дал своето съгласие, СИВЕЛ ЕООД има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Хасково, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Хасковски районен съд.