logo

Линде Газ България

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Линде Газ България е дъщерна фирма на Linde Group. Тя съществува на българския пазар от 2000г. Първите сделки за доставки на технически газове биват сключени с болници, корабостроителници (Русенска и Бургаска корабостроителница) както и рибарници. Втечненият CO2   бива доставян на производители на безалкохолни напитки и пивоварни. В момента фирмата работи с 22- ма Фирмата работи с партньори във всички по-големи градове в страната, чрез които се осъществява пласмента на газове в бутилки.

Съсредоточавайки вниманието си върху пазара, различни търговски мероприятия като панаири, симпозиуми, изложения и др.инициативи фирмата успява да се разрастне в сравнително кратки срокове. Тези фактори, търсенето на пазара, неговият растеж, стратегическото място на база на Линде в Стара Загора , както и на Балканския полуостров, наложи необходимостта от изграждане на производствени мощности на територията на България.

От края на 2007г. Линде Газ България разполага със собствена въздухоразделителна инсталация в Стара Загора за производство на течни газове - кислород, азот и аргон. Инвестицията за изграждането й възлезе на стойност 10 млн. евро. Дотогава внасяните технически газове, вече четвърта година се произвеждат в България и надеждно задоволяват потребностите на клиентите в страната, както и определени  количества се доставят в Северна Гърция и европейската част на Турция.

Производството е единствено по ро­да си в България и ползва изцяло немско ноу хау. Инсталацията работи при непрекъснат режим на ек­сплоатация с капацитет 2000 м3. газ на час и задоволява­ потребностите на много значими предприятията в страната. Въздухът се втечнява с компресор, а основните му компоненти азот, кислород и аргон се разделят чрез криогенна ректификация, на базата на различните им температури на кипене. Произ­водството на студ пък се осигурява при разширението на въздуха при прехода му от високо към ниско налягане. Уникал­ната за страната ни 37 метрова колона, наричана от специа­листите колд-бокс работи в температурен диапазон от ми­нус-161 до - 196 °С и се обслужва от само 6 души.


През 2010г. фирмата инвестира в нов проект – Инсталация за производство на газообразен кислород. Инвестиция възлиза на около 4 млн. Евро. Тя е реализирана на територията на  Стомана Индъстри гр. Перник и обслужва единствено нуждите на водещия производител на стомана в България. Инсталацията и оборудването са произведени и доставени от Германия. Напълно автоматизираната инсталация произвежда 1800 м3 газообразен кислород на час с чистота 93%. Експлоатацията на новата инсталацията стартира от Септември 2010г.

Най-нови технологии, обслужвани от специалисти и иновационни решения са причините нашата компания да бъде предпочитан партньор на българския пазар. Широкият спектър от приложения на техническите газове в различни индустрии, медицина, опазване на околната среда, изследване и развитие нарежда Линде Газ България сред водещите компании в този бранш.

Фирмата притежава производствени бази в Стара Загора и Русе. Освен предлаганите газове в бутилки и течна фаза, Линде Газ България е специализирана в доставката, монтажът и поддръжката на необходимото техническо оборудване-съдове под налягане, изграждане на газови инсталации, захранващи системи, сервиз и тестване.

Предлагането на най-нови технологии, обслужвани от специалисти и иновационни решения са причини компанията да бъде предпочитан партньор на българския пазар. Добре развитата партньорска мрежа на Линде Газ България във всички големи градове на страната е гаранция за качество и бързина при обслужване на клиентите.

История през годините:
 • Линде Газ България, дъщерна фирма на Linde AG, е основана през ноември 2000 година и започва дейността си на “зеленo”.
 • Дейността на  фирмата е свързана с производство и търговия на технически и медицински газове.
 • През 2002 Линде  закупува малка българска фирма с предмет на дейност - разпространение на технически газове.
 • За по-малко от две години Линде развива широка дистрибуторска мрежа с 22 дистрибутора и 4 собствени търговски бази в големите градове на България.
 • ирмата непрестанно увеличава разнообразието от продукти и услуги с цел да задоволи и да отговори максимално на потребностите на своите клиенти.
 • Междувременно Линде сключи договори  с някои от най-големите корабостроителни  фирми, световно известни производители на безалкохолни напитки, болници и фирми от индустриалния бизнес.
 • През 2007г. беше завършено обновяването на базите в Стара Загора и Русе.
 • 12 Октомври 2007г. официално беше открита и пусната в експлоатация Въздухо-разделитена станция в Стара Загора.
 • През Април 2010г. Линде Газ България беше пререгистрирана от София в Стара Загора.
 • През Април 2010г. Софийският офис на Линде Газ България беше преместен в нова сграда
 • През Октомври 2010г. завърши строителството на Станцията за производство на газообразен кислород на територията на Стомана Перник
 
 ЦЕЛИ НА РАБОТАТА Насърчаване на медицински услуги и продукти в Healthcare сегмент от спазване на всички фирмени процедури и правила, поддържане и укрепване на връзките с клиентите, определяне на потенциални клиенти, наблюдението на конкуренцията на предназначената област. Спазвайте контрол върху всички производствени процеси на медицински газове

КЛЮЧОВИ ЗАДАЧИ И ОТГОВОРНОСТИ
Контрол върху съхранението на лекарствени продукти -медицински газове;
Подреждане на продуктите по анатомо-терапевтична група;
Съхранение на продукти и проследяване от датата на изтичане на срока;
Зачитане на принципа на "партида с най-кратките данни за изтичане трябва да бъдат продадени на първо място";
Поддържане и запис на покупка и продажба на лекарствени продукти;
Да осигури всички необходими документи, удостоверяващи качеството и произхода на продуктите;
Да се ​​гарантира проследяемостта на продадените продукти Надзора: медицински продукти, които не отговарят на изискванията за качество, блокира и премахва продукти, спазвайте изтекли медицински продукти по отношение на принципите на добрата дистрибуторска практика
Подготовка и изпълнение на програма за почистване на местата за съхранение