logo

Кисимови Дупки

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Влажните зони (реки, езера, блата и др.) са от ключово значение за поддържането на живота и биоразнообразието на Земята. Освен, че са източник на много ресурси, те играят основна роля за правилното осъществяване на кръговрата на водата на планетата, а от там и за наличието на достатъчно прясна вода за нуждите на хората. Въпреки това, през изминалото столетие голяма част от влажните зони по света, в това число и в България са били унищожени. Ето защо малките оазиси като “Кисимови дупки" са изключително важни за размножаването и миграцията на редица защитени представители на биоразнообразието. Влажна зона "Кисимови дупки" се намира се в местността „Майсторов гьол” в землището на с. Белозем. Белозем отстои на 150 км. източно от София по автомагистрала "Тракия". Разстоянието от отбивката на магистралата до "Кисимови дупки" е около 4 км. Водоемът е разположен на 450 м. в югозападна посока от селото. Намира се в непосредствена близост да помпената станция на Белозем. Пътят за обекта от автомагистрала "Тракия" преминава през селото в посока за село Чалъкови. Отбивката за "Кисимови дупки" е в рамките на селото в западна посока. От селото до водоема води чакълиран път, почистван редовно през зимата и проходим за превозни средства през цялата година. В рамките на обекта, пътя също е чакълиран и целогодишно проходим. Основната цел на обект ”Кисимови дупки” е опазване на природата и стимулиране на хармоничното съжителство на хората с нея. Дейностите в обекта са свързани с опазване на изградената екосистема, създаване на подходящи условия за обогатяване на биологичното разнообразие и осъществяване на възможности за различни форми на екотуризъм. Обектът предлага възможности за посещения с различни цели - екотуризъм, спортен риболов, фотолов, почивка сред природата, художествени и фото пленери, посещения с образователни, научни и изследователски цели, организирани събития и прояви на различни природозащитни дейности. От 2005 г. с подкрепата на различни институции и природозащитни организации, тук се организират образователни прояви, свързани с опазването на природата в България. Обект „Кисимови дупки” е отворен за посещения денонощно и целогодишно. Посетителите заплащат входна екотакса независимо от целта на посещението. Посетителите са длъжни да спазват установените в обекта правила и забрани. Препоръчително е заявките за посещения да бъдат направени предварително на посочените контакти. Организирани групови посещения с цел провеждане на събития се осъществяват с само с предварителна консултация и резервация на посочените контакти. Съществуват условия за нощувка в обекта или в населеното място /Белозем/. Посещения с нощувка в легловата база, се осъществяват с предварителна резервация на посочените контакти. ДЕЙНОСТИ - Риболов - Фотолов - Къмпинг - Екотуризъм - Събития