logo

Йосифова Консултинг ЕООД - Счетоводни услуги Русе

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Счетоводна къща Йосифова Консултинг ЕООД предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации на своите клиенти, счетоводство и пълно счетоводно обслужване, личен състав и работни заплати, счетоводни консултации, данъчна защита, първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията. Представителство пред данъчната администрация, НОИ, НСИ и други държавни институции

  • Периодични финансови отчети за целите на управлението
  • Месечни декларации за ДДС и INTRASTAT
  • Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация