logo

Интер Консулт - ВС - счетоводни услуги гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Счетоводната кантора е създадена през 2014 г. в гр. София. Основател и управляващ собственик е Стефка Чорлева. Преди създаването на кантората нейният управляващ собственик е натрупал доста богат опит. Първоначално, още като студентка работи като счетоводител. В продължение на 20г. е гл. Счетоводител на фирми с различно есттество на дейност/търговия на едро и дребно, строителство и инвестиции. В последните 8 години самостоятелно обслужва фирми от различни области на стопанския живот. Кариерата и се развива като главен счетоводител на една от големите сроителни фирми в София - ПРОГРЕСС АД. През 2014г. идеята за собствен бизнес се превръща в реалност със създаването на Счетоводна кантора "ИНТЕР КОНСУЛТ - ВС". Към настоящата 2014 г. кантората обслужва клиенти в различни сфери на бизнеса. Богатия опит и високата квалификация на служителите й гарантират високото качество на обслужване на всички настоящи и бъдещи клиенти . Кантората е специализирана в предлагането на квалифицирано счетоводно обслужване и консултации с индивидуален подход към всеки клиент. Счетоводната кантора е регистрирана в Комисията за защита на личните данни, като администратор на лични данни.   Счетоводни услуги Пълен набор от счетоводни услуги - от момента на консултиране относно стартиране на нов бизнес до изготвянето на годишния финансов отчет Абонамент Независимо дали сте ЕТ, ЕООД, ООД или АД всеки месец се грижим за Вас и вашите документи. Винаги сме на ваше разположение за всеки възникнал въпрос Консултации В областта на данъчното, осигурителното право. Счетоводни консултации

 • Обработка на първични счетоводни документи
 • Съставяне на оборотна ведомост
 • Изчисляване на работни заплати
 • Изготвяне на платежни документи - платежне нареждания за плащане по банка
 • Внасяне на осигурителни вноски и данъци към бюджета
 • Подаване на декларация 1 и 6 по ел. Път
 • Съставяне на трудови и граждански договори .обявяване в НАП по ел път
 • Обработка на болнични листове
 • Издаване на трудова книжка/осигурителна- пи приключването и заверка в НОИ
 • ИЗДАВАНЕ НА УП 2
 • Обявяване на отчети в БНБ за заеми между физически и юридически лица
 • Изготвяне на счетоводна политика.съгласно НСС И МСС
 • Изготвяне на декларация по чл. 15 от ЗБУТ
 • Изготвяне на правилник за вътрешните правила за работа
 • Консултации от всякъкво счетоводно и данъчно естество
 • Данъчна защита
 • Електронно банкиране
 • Изготвяне на фактури към клиенти
 • Подаване на ДДС декларация по ел път
 • Статистически месечни и тримесечни отчети
 • Регистрация по закона за защита на личните данни