logo

Инвесткредит Груп

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Инвесткредит Груп ООД е кредитна институция, функционираща на българския кредитен пазар от почти 4 години. Дейността си фирмата развива на територията на град Стара Загора. Кредитна институция Инвесткредит Груп ООД е кредитодател, приемащ като обезпечение за отпускане на паричен заем, части от недвижима собственост, а не целия имот. Фирмата е единствената, която прилага този метод на работа. Сумите, които отпуска дружеството са малко по-големи от тези на банките, но това се случва само срещу обезпечение. Клиентите на Инвесткредит Груп ООД са както частни лица, така и преставители на бизнеса. В офиса на институцията с всеки клиент се води индивидуален разговор очи в очи. Държи се на личния контакт и отношение. Инвесткредит Груп ООД е под строгия надзор на БНБ. Отчетността на институцията е перфектна. Работно време:09:00-19:00 часа