logo

ИМКА Пловдив

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

ИМКА вярва, че в днешното общество е важно да се даде възможност на младите хора да развият моралните християнски ценности, така че да започнат да живеят чрез тях.

ЦЕЛ
ИМКА има за цел да осмисли свободното време на младите хора, като им предоставя възможността да изявят своите умения и способности в спорта, културата, образованието и изкуството. ИМКА е насочила своите програми към младите хора изобщо, както и към хронично боледуващи деца, социално слаби деца и техните семейства, деца с един родител или изоставени от родителите си, деца от малцинството, безработни или социално слаби младежи.

Принципи на работа
- работим за равни възможности и справедливост за всички
- работим за създаването на среда, в която връзките между хората се характеризират с любов и разбирателство
- работим, като подкрепяме честността, задълбочеността и творчеството както в ИМКА, така и в обществото
- изграждаме и усъвършенстваме лидерските умения и програмите, които усъвършенстват личността като цяло

История
ИМКА в Пловдив е възстановена през месец май 1991, благодарение на Симеон Илиев - един изключително ерудиран човек, който умееше да вдъхновява всички. Веднага след учредяването си ИМКА се установява в Общински младежки дом "Спектър", където започва провеждането на редовни седмични видеопрожекции, младежки работни сбирки и курсове по английски език.

Наред с това редовно се организират еднодневни екскурзии в Родопите. Това продължава и през цялата 1992 година, когато с финансовата подкрепа на американската програма "SAPHIR" и на Общинска дирекция "Ученически лагери" ИМКА организира първия национален ИМКА-лагер. В него участват около 100 деца от Пловдив, София, Русе, Габрово, Бургас и Белово.

След това ИМКА е домакин на тридневен национален семинар за обучение на доброволци, а в края на 1992 организира ски-лагер за деца от Пловдив и София. Следващата година ИМКА провежда първите два етапа на екологична експедиция “Марица” и наема свой офис, където може да работи по-самостоятелно. Това позволява да бъдат разкрити голям брой клубни дейности: курсове по филателия, фотография, компютърна грамотност, английски език, музика, и създадена библиотека. По това време членовете на организацията са около 60.

През 1995 ИМКА наема малка къща в центъра на гр.Пловдив, където продължава своето развитие още по-успешно. Създаден е малък младежки център, където младите хора могат да се срещат и реализират своите идеи. Организират се лагери, екскурзии, екскурзионни летувания, международни обмени, екологични експедиции, обучения и семинари за доброволци, курсове по английски и немски език, курсове по филателия и видеооператорство. Стартират различни социални проекти, подпомагащи хронично болни деца, деца от малцинствата и деца сираци.

Създават се партньорски отношения с организации на YMCA от Германия, Швейцария, Англия, Гърция, Македония, Румъния, Дания, Австрия и САЩ, което силно помага за развитието на сдружението. През 2009, с финансовата подкрепа на Уайс Мен Регион Дания, ИМКА Пловдив закупи собствен офис. Това е първата придобита собственост на ИМКА в България след възстановяването на организацията през 1991 година.