logo

„Изола – Петров“ ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Компанията е основана през 1989 г. като ЕТ “ИЗОЛА“, а през 1994 г. се пререгистрира като „ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД, със седалище гр. София, кв. Чепинци. Собственик и Управител на дружеството е Иван Петров. Фирмата бързо се утвърждава като водещ производител в България на битумни хидроизолационни мембрани, битумни керемиди и битумен грунд. Успехът на фирмата се дължи на многогодишния й опит в сферата на строителните изолации. Този практически опит дава възможност да се предложи на пазара богата гама от висококачествени хидроизолационни мембрани. Производствената гама на „ИЗОЛА-ПЕТРОВ“ ЕООД включва изделия от модифициран с пластомери и еластомери битум на основа стъклен воал, нетъкан полиестер и стъклоплатно, с различна дебелина и тегло и в диапазон на температурна устойчивост от - 25°С до +120°С. Произвежданите материали включват рулонни хидроизолационни мембрани и три типа битумни керемиди в голяма цветова гама, в зависимост от конкретните нужди на строителния пазар. Материалите на „ИЗОЛА-ПЕТРОВ“ ЕООД намират приложение в промишленото, жилищното и пътното строителство. Те са перфектното решение при изпълнение на хидроизолации на всякакъв тип покривни системи, на основи на сгради и съоръжения, на мостове, виадукти и тунели, при изграждане на „зелени“ покриви, басейни. С отлично качество и дълготрайност, те осигуряват дълъг експлоатационен живот на хидроизолационната система. Голямата надежност на всички продукти с марката „ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ се дължи на грижливия подбор на суровини и на постоянния качествен контрол. Научни изследвания, иновации и обучение са в основата на непрекъснатия прогрес на фирмата и въвеждането на нови идеи в сферата на хидроизолациите. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, което е гаранция за постоянно повишаващите се стандарти на работа в компанията. Наши продукти са носители на отличието „Златен медал“ от Международния технически панаир – Пловдив. Пазарният дял на фирмата е около 55% от вътрешното потребление на този вид материали. По – големи обекти, в които са вложени материали на „ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД са: хотел „Хилтън“ - София; офис – център „Соравия“ - София; РВД – летище София; ВМЗ – Сопот; АЕЦ“Козлодуй“; „Видима Идеал“ - Севлиево; Лукойл Нефтохим Бургас; „Александровска болница“ - София, „Военна Академия“ - София и др. В последната година се работи в тясно сътрудничество с „Главбулгарстрой“ като основен доставчик на материали за изгаржданите от тях обекти. За удовлетворяване на нуждите на инвеститорите, проектантите и строителите фирмата присъства в почти всички по-големи градове в страната. Притежава собствена складова база в градовете: София – Божурище, Казичене; Пловдив; Русе; Видин и Търговище, както и мрежа от партньори и дистрибутори в цялата страна. Продукти ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ 1. БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ 1.1 ПЛАСТОМЕРНИ АПП мембрани – произведени са от битум, модифициран с атактен полипропилен /АПП/. Качествата на този полимер са силно изразени в две основни характеристики: висока топло – и студоустойчивост. Увеличава се устойчивостта на стареене на материала и оттам продължителността на живот на хидроизолационната система. АПП битумните мембрани са подходящи за полагане в горещи климатични райони и върху големи площи с вертикални повърхности изложени на пряка слънчева светлина, защото тяхната топлоустойчивост не намалява с времето. Високата топлоустойчивост на тези материали позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности без опасност от компрометиране вследствие омекване и стичане на битума. Тези мембрани имат най-широко приложение при направа на хидроизолации на стоманобетонни плоски покриви. Мембрани от този тип са: ВОАЛИТ В/ВМ; ВОАЛИТ 90/М90; ИЗО/ИЗО М; ПОЛИЗОЛ П/ПМ; ИЗОЛИН П/ПМ; ИЗОПЛАСТ П/ПМ. 1.2 ЕЛАСТОМЕРНИ SBS мембрани – произведени са от битум, модифициран с SBS /стирол-бутадиен-стирол /. Качествата на този полимер създават продукт с много добра еластичност и огъваемост при ниски температури и добра топлоустйчивост. Увеличава се устойчивостта на стареене на материала и оттам продължителността на живот на хидроизолационната система. Тези материали е много удачно да се използват при зимни условия и в студени климатични райони, което предполага работа при много ниски температури. Модифицираните с SBS мембрани имат много добра адхезия към предварително грундирани бетонова повърхност и затова намират приложение при направа на хидроизолация на вертикални стени и основи. Мембрани от този тип са: ПОЛИГУМ П/ПМ; ПОЛИЕЛАСТ П/ПМ; ПОЛИБИТ П/ПМ. 1.3 БИТУМНИ МЕМБРАНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ – за направа на пароизолация, при изпълнение на мостове и виадукти, на покрив – градина, за подложен пласт при направа на керемидени покриви. Мембарни от този тип са: ИЗОПЛАСТ П МОСТ; ПОЛИГУМ П ГРАДИНА; ВОАЛИТ ПЕРФОР; МЕМРАНИ ЗА ПОДКЕРЕМИДИ. 2. БИТУМНИ КЕРЕМИДИ 3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 3.1 БИТУМЕН ГРУНД 3.2 БИТУМНО – ЕЛАСТОМЕРНА ПАСТА БИТУМКА 4. АКСЕСОАРИ ЗА ПОКРИВ 4.1 ВОРОНКИ 4.2 ОТДУШНИЦИ 4.3 БАРБАКАНИ 4.4 СНЕГОЗАДЪРЖАЩИ ЕЛЕМЕНТИ