logo

ЕТ Влади-Румен Георгиев

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Автошкола ЕТ Влади-Румен Георгиев предлага обучение в два модула.

Какво представлява курсът?
Обучение по теория:
1. Модул – Общо устройство на автомобила;
2. Модул – Безопасност на движението. След приключване на обучение кандидатите полагат вътрешни изпити.

Практическо обучение-обучение на автомобил:
1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
2. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
3. Реални навици на управление на автомобил при определени условия: при интензивно градско движение, извънградски условия, преминаване през тунели и движение по автомагистрала. След приключване на обучение кандидатите полагат вътрешни изпити.

Изпити пред ИААА:
Изпитите се провежда след приключване на обучението и успешно положени вътрешни изпити.
В какво се състои изпитът по теория? – Решаване на 45 въпроса върху хартиен носител или на таблет за 40 минути.
В какво се състои изпитът по практика? – Шофиране с учебния автомобил за около 25-30 минути.

ЗАПИСВАНЕ:
Изисквания за започване на курс кат.В:
– Минималната възраст за записване е 17 години и 9 месеца;
– Завършено минимум основно образование;
– Попълване на декларация за започване на курс;
– Снимка
– паспортен формат.

  Радослав Георгиев тел: 0988 722 922; тел: 0877 343 353

Румен Георгиев тел: 0898 723 849; тел: 0885 822 387