logo

ЕС ДИ КАРГО гр. Пловдив

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Фирма ЕС ДИ КАРГО в град Пловдив е специализирана в извършването на транспортна дейност. Фирмата има дългогодишен опит в областта на транспортните услуги. ЕС ДИ КАРГО предлага на своите клиенти следните услуги в областта на транспорта:

  • Багажна спедиция
  • Групажни превози
  • Логистична транспортна дейност
  • Международно карго
Транспортната фирма предлага на своите клиенти безплатни консултации във връзка с предлаганите услуги. Фирмата извършва превоз на товари в България и Европа. Фирмата предлага организиране и извършване на автомобилни превози посредством собствен и нает автомобилен парк. ЕС ДИ КАРГО извършва превоз на:
 • аграрна техника
 • извънгабаритни товари
 • машини
 • опасни товари
Транспортната фирма организира и извършва цели и групажни пратки от и за Европа и Русия. ЕС ДИ КАРГО предлага карго застраховане и предоставя ежедневна информация за движението на транспортните единици. Фирмата разработва атрактивни оферти и оптимални транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на клиентите. Основни релации в които фирма ЕС ДИ КАРГО извършва транспортни услуги са:
 • Страните от Европейския съюз - Германия, Франция, Белгия, Холандия, Англия, Дания, Испания, Италия, Австрия, Сканидинявия, Полша, Литва Латвия, Естония, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Гърция
 • Сърбия
 • Турция
 • Русия
 • Украйна
 • Беларус
Приоритет на транспортната фирма е обслужването на европейските и руските дистинации. Фирма ЕС ДИ КАРГО има опит в обслужването на износа и вноса главно на:
 • Мебели от България за Европа
 • Дървен материал
 • Машини и суровини за леката и преработвателната промишленост
 • Продукти от леката промишленост – платове, дрехи и други текстилни изделия
 • Вино, хранителни продукти, тютюн
 • Медикаменти и козметика