logo

ЕЛО ЕТ

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

"ЕЛО" ЕТ е 100% частна фирма, основана през 1994 година от малка група опитни програмисти и инженери по електроника. Основната дейност на фирмата е създаването на завършени и надеждни софтуерни и хардуерни решения на електронни и микропроцесорни устройства в медицината, промишлеността, научните изследвания, електро и газоразпределението. Фирмата произвежда светодиодни фотополимеризиращи и терапевтични стоматологични лампи с голяма мощност, модули за промишлена автоматизация , непрекъсваеми захранвания за циркулационни помпи и други устройства.

ПРОДУКТИ

- Изделия за бита
- Изделия за медицината
- Изделия за промишлеността
- Научна апаратура