logo

ЕКСПРЕС ЛИФТ-СЕРВИЗ ООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Компания “Експрес лифт сервиз” е основана с частни капитали като търговско дружество в средата на 1990 г. Седалището на компанията от основаването й до днес се намира в гр. София. С положените през последните 24 години усилия, екипът на компанията се е утвърдил и доказал като модерно мислещ колектив, успял да създаде проспериращо търговско дружество.

Членовете на нашия професионален екип са доказали своите умения и професионализъм, което обуславя добрите отзиви получавани от всеки един от клиентите ни. За работата на нашите висококвалифицирани служители и специалисти компанията е осигурила подходящата техника и инструментариум необходими за изпълнението на всяка една поръчка. Всеки един проект, завършен от „Експрес лифт сервиз” ООД се отличава с перфектно качество, надеждност и сигурност на изпълнението му, както и безупречна гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Предмет на дейност
Основната дейност на компанията е монтаж, поддръжка, ремонт, реконструкция и модернизация на асансьори, ескалатори, паркинг системи и подемни съоръжения. Допълнителна дейност е цялостното изграждане на нужните електрически инсталации в жилищни и обществени сгради.

Технически персонал
В компанията работят професионални техници, механици и експерти- монтьори, със съответните образование и квалификация необходими за осъществяване на операциите и процедурите свързани с дейността на дружеството, като монтаж, сервизиране и поддръжка на асансьорни уредби, ескалатори, паркинг системи и подемни съоръжения изграждане на електрически мрежи и последващата им поддръжка.

Квалификация и специализации на ръководните служители в компанията
Служителите заемащи ръководни длъжности в компанията и носещи отговорност за изпълнение на стратегическите проекти са преминали специално обучение в централите на водещите компаниите производители на асансьорна и подемна техника за граждански и индустриални нужди. Наши служители са посетили централите на световно известни компании като: THYSSEN, KONE, OTIS в Австрия и Финландия.

Също така работим и с най-голямата българска компания в бранша ИЗАМЕТ, като нашите служители са преминали специален курс на обучение в тяхната производствена база. Благодарение на квалификацията на нашите служители, ние можем да осигурим непрекъснато обслужване и поддръжка на всички познати асансьорни уредби и ескалатори и то по начин, който е изискуем от компаниите производители на съответната техника.

Реализирани обекти
Компанията е монтирала и поддържа асансьорни уредби, ескалатори, паркинг системи и подемни съоръжения в редица обекти както с обществена значимост, така и в сгради държавна и частна собственост и жилищни сгради. Можете да разгледате нашите реализирани обекти в секция "Завършени обекти".

Международен опит
Компанията притежава и международен опит. Към настоящия момент сме осъществили доставка и монтаж на асансьорни уредби и ескалатори от марките OTIS, KONE и THYSSEN в следните държави: Чехия, Руска Федерация, Ирак.

Собствена аварийна служба
С оглед желанието ни да осигурим на всички наши клиенти пълноценно използване на закупените съоръжения, компанията поддържа денонощно сервизно звено. Тази мобилна група съставена от квалифицирани механици е в готовност 24 часа, 7 дни в седмицата, по този начин можем своевременно да отстраним всеки възникнал проблем и да възстановим нормалното функциониране на съответното съоръжение