logo

ЕКОИНВЕСТ ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Вече 10 години Екоинвест ЕООД е надежден партньор по управлението на отпадъците от опаковки на фирмите и общините в България. Фирмата ни стартира дейността си през 2003 година, основно в областта на оползотворяване на отпадъци от хартиени опаковки, велпапе, картон, офсет и други.

Развитие
Като отговор на нуждите на пазара, първоначално фирмата разширява асортимента си като включва събиране на отпадъци от всички видове опаковки – пластмаси, пет, метални опаковки, дървени опаковки, стъкло и тяхното първоначално сортиране, третиране и транспортиране.

Понастоящем количествата, които изкупува и продава месечно представляват около 10% от пазарния дял на отпадъчни опаковки в България. Екоинвест работи в тясно сътрудничество с организациите за оползотворяване като обслужва системите за разделно събиране на общините и фирмите.

В тази насока дългогодишни контрагенти на компанията са както големи предприятия като Метро, Била, Кауфланд, Каменица, Загорка, Кока кола, Девин, така и множество малки и средни предприятия.

Стратегия
Стратегическите цели и желанието за устойчиво развитие води до инвестиции в дейности по преработка и рециклиране на отпадъчни опаковки от пластмаси и дърво. Цехът за рециклиране на пластмаси преработва отпадъци от полимерни опаковки – твърда пластмаса, найлон, полипропилен, pet. Същите имат изключително широко потребление и от домакинствата, и от индустрията, и от селското стопанство.

Производството отговаря на всички определения за «зелена» икономика. Освен на българския пазар продукцията на фирмата се продава в Гърция, Румъния, Косово, Полша. Площадката за рециклиране на дървени опаковки дава възможност на 100 хиляди броя дървени палети годишно да бъдат използвани повторно, а 3000 тона да бъдат преработени като гориво за отопление. Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания и други. Тясното сътрудничество с най-големите хартиени заводи на Балканите, нарежда Екоинвест ЕООД на водещо място сред фирмите ангажирани в сектора на отпадъчната хартия в България. Приоритетната дейност на Екоинвест е свързана с рециклирането на пластмасови отпадъци от опаковки, в това число LDPE, HDPE, PP/PS, PP BIG BAGS, PET. Като отговор на тенденциите за увеличаване на дела на рециклираните пластмасови отпадъци за повторната им употреба, амбициите на фирмата са насочени към повишаване на качеството и количеството на произвеждания гранулат и повишаване процента на ефективно преработените отпадъци от пластмасови опаковки. След изпълнението на проект по ОП „Развитие на конкурентнососбността в българската икономика 2007-2013”, процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, с помощта на съфинансиране от Евопейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, ще бъде внедрена иновативна енерго-ефективна и екологично разработена, технологична линия за рециклиране на твърди пластмаси. Тази инвестиция ще позволи на дружеството да постигне високо качество и ефективност на производството, както и да отговори на всички изисквания на международно признатите стандарти.

ПРОДУКТИ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ ПЛАСТМАСА И ПОЛИЕТИЛЕН
ГРАНУЛАТ LDPE НАТУРАЛНО ГРАНУЛАТ LDPE ЦВЕТНО ГРАНУЛАТ HDPE ИЗДУВНО ГРАНУЛАТ HDPE ШПРИЦ ГРАНУЛАТ PP ЦВЕТНО ГРАНУЛАТ PP ХЕТЕРОГЕННО Преработката на пластмасата и полиетилена включва агломериране, екструдиране и студено гранулиране на сортираните, изпрани и размлени отпадъци. В зависимост от нуждите на клиента се контролира цвят, еластичност и здравина на готовия за повторна употреба продукт. Гранулатите, произвеждани от Екоинвест ЕООД, се характеризират с отлична термостабилност, добра и хомогенна стопилка и придават много добър външен вид на крайните продукти.

Продукти от рециклиран ПЕТ
ПЕТ флейк, бял ПЕТ флейк цветен/зелен, кафяв, син/ ПЕТ флейк наситен поликарбон млянка. Преработката на ПЕТ опаковки включва сортиране, отстраняване на металните частици, смилане и изпиране.

ПРОДУКТИ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ ДЪРВЕНИ ОПАКОВКИ
Дървесен чипс с различна големина на фракцията, дървени палети втора употреба, европалети втора употреба.

УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ
Изкупуване на вторични суровини
• Изкупуване на отпадъчна хартия /велпапе, картон, вестници, списания, офсет/;
• Изкупуване на полиетилен
• Изкупуване на пластмаса
• Изкупуване на ПЕТ бутилки и поликарбон
• Изкупуване на стъкло
• Изкупуване на метални и композитни опаковки /алуминий, тетрапак/
• Изкупуване на дървени палети

Предварително третиране на отпадъци от опаковки – сортиране, балиране, шредиране. Отдаване под наем на контейнери, прес-контейнери , балир-преси и мелници. Транспортиране, извозване и депониране на отпадъци от разделно събиране Комплексно обслужване и управление на отпадъци по ЗУО

ДЕЙНОСТИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
Продажба на предварително третирани отпадъци от хартия;
Продажба на предварително третирани полиетилен и пластмаса;
Продажба на предварително третиран ПЕТ и поликарбон;
Продажба на предварително третирани метални и композитни опаковки;
Продажба на предварително третирани дървени опаковки – дървесен чипс;
Продажба на дървени палети втора употреба;

ДЕЙНОСТИ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ
Рециклиране на полиетилен;
Рециклиране на пластмаса;
Рециклиране на ПЕТ;