logo

Езиков център 'Глобус' Варна

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Центъра дава възможност на всички, които искат да премахнат езиковата бариера или подобрят своите езикови умения  по английски, немски, руски и български език , използващ съвремени системи на обучение(издателство LONGMAN), водещи до писмено и говоримо усвояване на езика в различни области.

Курсовете се водят от квалифицирани преподаватели - филолози, с дългогодишен опит в сферата на образoванието. Школата се намира в централната част на града, с добра транспортна комуникация.

КУРСОВЕ
-Английски език
-Френски език
-Немски език
-Руски език
-БЕЛ

ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
В центърът се извършват преводи на всякакав вид документи и материали(медицински, технически, правни и др.) от български език на всички езици и от чужд на български език. Предлагаме бърз и качествен превод на достъпни цени.

Устни преводи- при бизнес дела, съдебни дела, нотариални заверки, телефонни разговори, конференции и др.

Фирмата има сключен договор с Министерството на външните работи и Консулски отдел към Министерството да извършва заверени преводи и легализация на всички типове документи във всички ведомства.

Попълване на документи за кандидатстуденти; за работа; ЗЕЛЕНА КАРТА