logo

Евро 2002

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Фирма „Евро 2002” ООД се занимава с отглеждането на различни сортове кайсии, тяхното прибиране, сортиране и подготовка за продажба не само в България, но и на пазарите в страните от Европa, както и в Русия. Плодовете, които отглежда са с изключително високо качество, вследствие на целогодишни непрестанни грижи за овощните градини.   Друг важен фактор, оказващ влияние върху продукцията е ключовото разположение на градините - локализирани са в Силистренска област, чието географско разположение и климат са изключително благоприятни за отглеждането на трайни кайсиеви насаждения. Стопанисваната земя е с обща площ от 800 дка. От създаването си през 2002 година досега, фирмата увеличава площа на градините си, като успоредно се увеличава асортимента на предлаганата плодова продукция. През 2010 година е създадена нова, черешова градина, простираща се на площ от 150 дка, в която са култивирани разнообразни черешови сортове като Бурлат С1, Суит Харт, Канада Джаянт, Челесте,Феровия и др.Фирмата разполага със собствен хладилник с вместимост 420 куб.м. Фирмата разполага и със собствен разсадник.