logo

Европейска финансова компания гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Нашият екип се занимава в сферата на счетоводството и финансите от 2003г. Десет години по-късно имаме солиден опит и знания, с които можем да Ви бъдем полезни. Имаме разработени методи и принципи на работа, които са изпитани и доказани във времето. Ние Ви даваме една пълна представа за състоянието на Вашия бизнес, даваме Ви препоръки и насоки, изчисляваме и оптимизираме вашата данъчна тежест. Така Вие можете да планирате данъчните си разходи в краткосрочен и дългосрочен план и да се фокусирате върху това, което Ви носи печалба – Вашия бизнес. Ние следим за спазването на законодателството и сроковете за подаване на необходимата информация към държавните институции не само от счетоводна гледна точка, но и от юридическа. Нашата задача е да сведем до минимум данъчния риск от предизвикване на данъчни проверки, а когато има такива – да завършват благоприятно. Това е пряко свързано с отлично познаване на действащото законодателство, адекватна оценка на данъчните рискове и недопускането на нарушения при Вашата обичайна търговска дейност. С последните изменения на данъчните закони и синхронизирането им в голяма степен с европейското законодателство, административните санкции се увеличиха значително. За една малка фирма съставянето на няколко наказателни постановления за на пръв поглед „несъществени“ нарушения може да се окаже пагубно и да доведе до декапитализиране. Когато едно нарушение се хване своевременно, ние можем да реагираме, да го коригираме и да Ви уведомим, за да не го допускате в бъдеще. Но когато Вие нямате надеждно счетоводство, нарушенията следват едно след друго и е въпрос на време при някоя проверка да бъдете изненадани неприятно. Нашите клиенти са дружества, с основен предмет на дейност: - търговия с канцеларски материали -търговия с офис техника - търговия с мебели -търговия с електроуреди -търговия с перилни и почистващи препарати -търговия с козметика -производство -строителство -консултантски услуги по Европейски проекти -рекламни услуги -разработка на софтуер -ключарски услуги -електро и ВИК услуги -аварийни услуги - монтаж на пвц и алуминиева дограма -туристически услуги -интернет търговия -транспорт - фасилити мениджмънт -ай ти услуги -шивашки услуги -покупко-продажба на недвижими имоти -отдаване на персонал под наем -довършителни СМР Счетоводно обслужване Консултации Юридически услуги Други услуги Счетоводни услуги