logo

Д-р Адриана Микинска

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Д-р Адриана Микинска завършва висшето си образование 1987 г., в Медицински Университет гр. Плевен. Получава следдипломна квалификация в Медицинска академия гр. София. През 2009 г. придобива допълнителна квалификация в немско – български курс „Гаукомия”. Специализира компютърна периметрия, контактни лещи и евро ретина в Милано. От 1996 г. Д-р Адриана Микинска е член на Българският офталмологичен съюз, а от 1998 г. на Глаукомната асоциация. Специализирала е естетична медицина.