logo

Дяков Студио ЕООД

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

Dyakov Studio Architecture and Build е една от водещите архитектурни и строителни фирми в България със седалище София. Основана през 1998 година, нейната мисия е изграждане на висококачествена архитектурна среда и подпомагане на инвеститорите във вземането на правилните архитектуро-строителни и финансови решения с цел подобряване на крайния продукт. Днес фирмата е утвърдена с многобройните си клиенти и разрастването на броя на своите постоянни партньори и извън пределите  на България. Какво предлага „Дяков Студио” ЕООД:

 • Проучване, проектиране и изпълнение  на строителните дейности  на жилищни и административни сгради, ресторанти, кафенета, барове, магазини и хотели.
 • Осъществяване на инфраструктурни проекти;
 • Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради;
 • Пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване;
 • Инвеститорски контрол.

В дейността си фирмата прилага най-новите технологии и използва висококачествени съвременни материали. Екипът от висококвалифицирани професионалисти се стреми към постоянно повишаване на качеството на предлаганите услуги и съобразяване с новостите в бранша. За  проектирането, строителството или ремонта на Вашата къща, апартамент, заведение, като наш клиент Вие можете да разчитате винаги на:

 • Отговор на Вашите високи изисквания с гарантирано качество
 • Строго придържане към договорения план-график за работа и цена
 • Бързина и прецизност при осъществяване на възложените проекти
 • Непрекъснат надзор и контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация
 • Използване на възможно най-добрите методи за ценообразуване и технологии на работа, осигуряващи най-изгодни цени и оптимално изпълнение на проекта.

ПРОЕКТИРАНЕ

 • Цялостно проектиране на обекти  – ІІ, ІІІ, ІV и V категория:
 • Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
 • Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционния проект;
 • Подготовка на проектантския процес;
 • Координация на проектантския и строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;
 • Процедурите по съгласуването и одобряването на инвестиционния проект;
 • Осигуряване на предварителни договори с експлоатационните дружества;
 • Управление на проекти;
 • Осъществяване и поддържане на контакта между отделните участници в проектантския и строителния процес;
 • Изготвяне на разпределения;
 • Контрол по качеството на целия проектантски и строителен процес;
 • Предпроектни проучвания, Менажиране на строителния процес;
 • Инвеститорски контрол;

Предварителни обемноустройствени проучвания:

 • Проверка  на Нотариалния акт и/или други документи за собственост;
 • Осигуряване на актуална скица на имота и анализ на възможността за реализиране на инвестиционното намерение;
 • Изработване на мотивирано предложение или ПУП; осигуряване на виза за проектиране – скица на имота с указан начин на застрояване и анализ на възможността за реализиране на инвестиционното намерение;
 • Получаване на точни координати на имота от ГИС(ДАГ); геодезическо заснемане (снимка) на терена и регулация на парцела, сравнение с кадастъралната карта (снимка) и геоложки доклад, съгласуване (заверка) на Визата с Експлоатационните дружества – електроразпределително, В и К, Топлофикация, Газификация, БТК

Проектиране: изработване на архитектурен проект /идеен или работен/; съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества; Разрешение за строеж: внасяне на проектната документация в Общинската администрация за одобрение на проекта и издаване на Разрешение за строеж. Строителство: проучване прогнозната цената на строежа, количествени и стойностни сметки; подготовка и провеждане на тръжни документи и процедури; избор на строител и възлагане на строителството, сключване на договори. Всички етапи от строителната дейност: откриване на строителна площадка; строително-монтажни работи; приемане конструкцията на сградата – Акт образец Установяване на годността за приемане на строежа – Акт образец 14/15; установяване на годността за ползване на строежа – Акт образец 16 СТРОИТЕЛСТВО „Дяков Студио ЕООД“ обединява опита на водещи специалисти в строителството. Предмет на дейност на фирмата е проектиране и изграждане на всякакъв вид сгради и консултации в областта на строителството. “Дяков студио ООД“ разполага със собствена материално техническа база, висококвалифицирани служители за изпълнение и управление на строителния процес. Прилагаме нови технологии и висококачествени материали, за да създадем едно надеждно и сигурно място за живеене, съчетано с уют и функционалност. В потвърждение на безупречното качество при изпълнение на задължения по договорите от възложителите и спазването на заложените срокове „Дяков Студио ” ЕООД има издадени множество референции.

 • Изкопни работи;
 • Груб строеж;
 • Цялостно строителство на сгради, къщи, заведения, кафенета и апартаменти;
 • Ремонти на  сгради, къщи, заведения, кафенета,  апартаменти и др.;
 • Преустройства на сгради, къщи, заведения, кафенета и апартаменти;
 • Изграждане на Метални конструкции;
 • Управление на проекти;
 • Довършителни работи-гранитогрес, боя, гипсокартон, електроинсталации, В и К инсталации, ОВИ инсталации, Пожароизвестяване  и др.