logo

Дигитални дентални рентгенови кабинети д-р Панайотов

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Описание

КАБИНЕТ І – гр. Плoвдив, ул. „Ген. Дан. Николаев“ 1, 0894 01 55 34; 0898 53 73 00, rentgen_panajotov@abv.bg

В кабинета се осъществяват всички видове зъбни снимки с апарати и софтуер Сегментни рентгенови снимки Панорамни рентгенови снимки Рентгенови снимки пo Simpson и Belo Максиларни синуси ТМС 3D рентгеново изследване: - две челюсти - 130 лв. - една челюст - 100 лв. - квадрант - 80 лв. Стоматолозите могат да получат снимките на e-mail, CD, или на филм според предпочитанията си. Сегментните графии се изработват със специален държател, осигуряващ образ с минимален дефект. Панорамните снимки се осъществяват с Дигитален Ортопантомограф Кodak 9000, който в класа си дава най-минимално лъчево натоварване на пациента с изключително високо качество на рентгеновия образ.

КАБИНЕТ ІІ - гр. Пловдив, кв.“Кючук Париж“, ул.“Македония“ 6, 0890 41 00 51; 0898 42 68 28, rentgen_digora@abv.bg

Имаме удоволствието да ви представим новия си кабинет, намиращ се в кв."Кючук Париж", на ул."Македония"6 / до стадион "Спартак"/. В кабинета се осъществяват всички видове зъбни снимки : Сегментни рентгенови снимки Панорамни рентгенови снимки Рентгенови снимки пo Simpson и Belo Максиларни синуси ТМС Дигитални телерентгенографии Фас Китка Стоматолозите могат да получат снимките на e-mail, CD, или на филм според предпочитанията си. Сегментните графии се изработват със специален държател, осигуряващ образ с минимален дефект.